Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:542) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:542) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)

» Läs bilavgaslagen (1986:1386) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:542 :
prop. 1995/96:175, bet. 1995/96:JoU22 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m., rskr. 1995/96:244

Förarbeten till bilavgaslagen (1986:1386) och ändringar i lagen

Bilavgaslag (1986:1386)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:56 om bilavgaslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JoU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:106
Upphävd: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 1989:317
Rubrik: Lag (1989:317) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:290
Ändring, SFS 1990:614
Rubrik: Lag (1990:614)om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:655
Rubrik: Lag (1991:655) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 7 §; ny 2 a §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:156 om miljöklasser för nya fordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU25, rskr 1990/91:344
Ändring, SFS 1991:2010
Rubrik: Lag (1991:2010) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:64
Rubrik: Lag (1995:64) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1387
Rubrik: Lag (1995:1387) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 2 a, 6 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:6, bet. 1995/96:JoU6, rskr. 1995/96:86
Ändring, SFS 1996:542
Rubrik: Lag (1996:542) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: upph. 12, 13 §§; ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:175, bet. 1995/96:JoU22, rskr. 1995/96:244
Ändring, SFS 1997:1143
Rubrik: Lag (1997:1143) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr, 2, 2 a, 3, 6, 6 a, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:35 Vissa avgasfrågor (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:JoU10, rskr. 1997/98:101
Ändring, SFS 1998:1708
Rubrik: Lag (1998:1708) om ändring i bilavgaslagen (1986:1386)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 10 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1080
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman