Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:538) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:538) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag

» Läs förordningen (1991:333) om lönebidrag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:538 :
Jfr bet. 1995/96:AU15 Lönebidragsmedel inom allmännyttiga organisationer, rskr. 1995/96:276

Ändringar i förordningen (1991:333) om lönebidrag

Förordning (1991:333) om lönebidrag
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12), 1990/91:AU12, rskr 1990/91:165
Upphävd: 2000‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:338
Rubrik: Förordning (1992:338) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:845
Rubrik: Förordning (1992:845) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:328
Rubrik: Förordning (1993:328) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 10 §; nya 2 a, 14 a §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr. prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 11), bet. 1992/93:AU12, rskr. 1992/93:203
Ändring, SFS 1993:732
Rubrik: Förordning (1993:732) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 13, 14 §§; ny 17 a §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:371
Rubrik: Förordning (1994:371) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 2, 4, 13 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:340
Rubrik: Förordning (1995:340) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1995‑04‑15
Ändring, SFS 1995:724
Rubrik: Förordning (1995:724) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 2. 2 a, 4, 12, 13 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 (Utrikesdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.11, p.B 5), 1994/95:218, bet. 1994/95:AU12, 1994/95:AU15, rskr. 1994/95:233, 1994/95:398
Ändring, SFS 1995:1291
Rubrik: Förordning (1995:1291) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: upph. 17 a §; ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:96, bet. 1995/96:AU4, rskr. 1995/96:61
Ändring, SFS 1996:538
Rubrik: Förordning (1996:538) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: Jfr bet. 1995/96:AU15, rskr. 1995/96:276
Ändring, SFS 1996:822
Rubrik: Förordning (1996:822) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑07‑15
Ändring, SFS 1996:1428
Rubrik: Förordning (1996:1428) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 12 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:584
Rubrik: Förordning (1997:584) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 12, 16, 17 §§; ny 12 a §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1288
Rubrik: Förordning (1997:1288) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:576
Rubrik: Förordning (1998:576) om ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:150 utg.omr.14, bet. 1997/98:FiU27, rskr. 1997/98:317
Ändring, SFS 2000:630
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman