Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:537) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:537) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

» Läs lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:537 :
prop. 1995/96:175, bet. 1995/96:JoU22 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m., rskr. 1995/96:244

Förarbeten till lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon och ändringar i lagen

Lag (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Departement: Finansdepartementet S6
Förarbeten: prop. 1977/78:78 om försäljningsskatt på motorfordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1977/78:21, rskr 1977/78:120
Upphävd: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1979:279
Rubrik: Lag (1979:279) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: prop. 1978/79:94 om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SkU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:298
Ändring, SFS 1981:255
Rubrik: Lag (1981:255) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ändring, SFS 1981:1031
Rubrik: Lag (1981:1031) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1983:969
Rubrik: Lag (1983:969)om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 5, bet. 1983/84:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:84
Ändring, SFS 1984:159
Rubrik: Lag (1984:159) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 3, 9, 16 §§, rubr. närmast före 9 §; ny 19 §; omtryck
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1985:495
Rubrik: Lag (1985:495) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1985‑06‑15
Förarbeten: prop. 1984/85:217 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SkU68 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:410
Ändring, SFS 1986:260
Rubrik: Lag (1986:260) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 4, 8, 16 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:145 om ändrad försäljningsskatt på vissa personbilar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:41, rskr 1985/86:237
Ändring, SFS 1987:400
Rubrik: Lag (1987:400) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1987‑06‑15
Ändring, SFS 1987:1241
Rubrik: Lag (1987:1241) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 3, 12, 16 §§
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1988:357
Rubrik: Lag (1988:357) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: upph. 13, 14 §§; ändr. 17 §
Ikraft: 1988‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:99 om förbättrat bilstöd till handikappade [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SfU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:300
Ändring, SFS 1989:196
Rubrik: Lag (1989:196) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 2, 4, 8, 12 §§
Ikraft: 1989‑06‑01
Ändring, SFS 1989:1031
Rubrik: Lag (1989:1031) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:50 om inkomstskatten för år 1990, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU10, rskr 1989/90:96
Ändring, SFS 1991:161
Rubrik: Lag (1991:161) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:608
Rubrik: Lag (1991:608) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 2, 4, 8 §§
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:156 om miljöklasser för nya fordon, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU25, rskr 1990/91:344
Ändring, SFS 1992:1443
Rubrik: Lag (1992:1443) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU13, rskr 1992/93:147
Ändring, SFS 1992:1444
Rubrik: Lag (1992:1444) om ändring i lagen(1991:608) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1991:608
Förarbeten: prop. 1992/93:124 om skatt på dieselolja m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU13, rskr 1992/93:147
Ändring, SFS 1993:471
Rubrik: Lag (1993:471) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 6, 15, 17 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1514
Rubrik: Lag (1993:1514) om ändring i lagen (1991:608) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:608
Förarbeten: bet. 1993/94:SkU19, rskr. 1993/94:112
Ändring, SFS 1994:1789
Rubrik: Lag (1994:1789) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: upph. 3 §; ändr, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 13, 16 a §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:915
Rubrik: Lag (1995:915) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1640
Rubrik: Lag (1995:1640) om ändring i lagen (1995:915) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 2 §, 8 § i 1995:915, ikrafttr.best. till 1995:915
Förarbeten: prop. 1995/96:6, 1995/96:25, bet. 1995/96:JoU6, 1995/96:FiU1, rskr. 1995/96:131
Ändring, SFS 1996:537
Rubrik: Lag (1996:537) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1996‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:175, bet. 1995/96:JoU22, rskr. 1995/96:244
Ändring, SFS 1996:833
Rubrik: Lag (1996:833) om ändring i lagen (1996:537) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 4, 8 §§; ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:537
Ändring, SFS 1996:963
Rubrik: Lag (1996:963) om ändring i lagen (1993:471) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1993:471
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1321
Rubrik: Lag (1996:1321) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1410
Rubrik: Lag (1996:1410) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:290
Rubrik: Lag (1998:290) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: ändr. 2, 4, 8, 8 a §§
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1326
Rubrik: Lag (2000:1326) om upphävande av lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon
Omfattning: upph.
Förarbeten: prop. 2000/2001:1, bet. 2000/01:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:36
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman