Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:530) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:530) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

» Läs lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:530 :
prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17 Havsrättskonventionen och tillämpningsavtalet, rskr. 1995/96:271

Förarbeten till lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon och ändringar i lagen

Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:789
Rubrik: Lag (1993:789) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:232 om fiskelag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JoU23 Fiskelag m.m., rskr. 1992/93:428
Ändring, SFS 1995:94
Rubrik: Lag (1995:94) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:530
Rubrik: Lag (1996:530) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1998:847
Rubrik: Lag (1998:847) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 6, 16 §§; nya 5 a, 5 b, 8 a §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 385L0337 [ pdf ] 397L0011 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:832
Rubrik: Lag (2008:832) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 10 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1167
Rubrik: Lag (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017‑09‑08
Ändring, SFS 2010:891
Rubrik: Lag (2010:891) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2012:433
Rubrik: Lag (2012:433) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §; ny 5 c §
Ikraft: 2013‑01‑04
Ändring, SFS 2012:434
Rubrik: Lag (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 § i 2009:1167
Ändring, SFS 2016:787
Rubrik: Lag (2016:787) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016‑08‑02
Ändring, SFS 2016:788
Rubrik: Lag (2016:788) om ändring i lagen (2012:434) om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 2017:72
Rubrik: Förordning (2017:72) om ikraftträdande av lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2009:1167
Ändring, SFS 2017:962
Rubrik: Lag (2017:962) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 6 §; ny 6 a §
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1278
Rubrik: Lag (2017:1278) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑03‑01
Ändring, SFS 2018:1416
Rubrik: Lag (2018:1416) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: änr. 6 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:495
Rubrik: Lag (2019:495) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019‑08‑01
Ändring, SFS 2019:879
Rubrik: Lag (2019:879) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
Omfattning: ändr. 5 b §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman