Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:525) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:525) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

» Läs lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:525 :
prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17 Havsrättskonventionen och tillämpningsavtalet, rskr. 1995/96:271

Förarbeten till lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer och ändringar i lagen

Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1977:1121
Rubrik: Lag (1977:1121) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1977/78:13 om nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:TU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:102
Ändring, SFS 1978:233
Rubrik: Lag (1978:233) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ändring, SFS 1981:705
Rubrik: Lag (1981:705) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1980/81:119 om miljösäkrare sjötransporter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:TU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:422
Ändring, SFS 1982:167
Rubrik: Lag (1982:167) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1981/82:101 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (underbilaga 3.1), bet. 1981/82:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:148
Ändring, SFS 1985:18
Rubrik: Lag (1985:18) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985‑04‑01
Ändring, SFS 1986:298
Rubrik: Lag (1986:298) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §; ny 3 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:85 om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:188
Ändring, SFS 1990:1159
Rubrik: Lag (1990:1159) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1992:592
Rubrik: Lag (1992:592) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:605
Rubrik: Lag (1993:605) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1996:525
Rubrik: Lag (1996:525) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1999:336
Rubrik: Lag (1999:336) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:214
Ändring, SFS 2002:584
Rubrik: Lag (2002:584) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑05‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2009:1351
Rubrik: Lag (2009:1351) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Förarbeten: 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:85 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:1556
Rubrik: Lag (2010:1556) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman