Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:524) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:524) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

» Läs lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:524 :
prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17 Havsrättskonventionen och tillämpningsavtalet, rskr. 1995/96:271

Förarbeten till lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten och ändringar i lagen

Lag (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1972:277
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1975:735
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ändring, SFS 1976:8
Rubrik: Lag (1976:8) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1976:572
Rubrik: Förordning (1976:572) om ikraftträdande av lagen (1976:8) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1976:8
Ändring, SFS 1980:212
Rubrik: Lag (1980:212) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: upph. 7 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:425
Rubrik: Lag (1980:425) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1979/80:167 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], JoU 1979/80:48, rskr 1979/80:366
Ändring, SFS 1981:862
Rubrik: Lag (1981:862) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: prop. 1980/81:88 med förslag till handräckningslag m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1991:865
Rubrik: Lag (1991:865) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:865
Ändring, SFS 1992:1141
Rubrik: Lag (1992:1141) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: ändr. 1 §; ny 10 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:54 om en svensk ekonomisk zon [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1993:578
Rubrik: Lag (1993:578) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1996:524
Rubrik: Lag (1996:524) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1998:376
Rubrik: Lag (1998:376) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten
Omfattning: ny 11 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman