Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.

» Läs lagen (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:518 :
prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17 Havsrättskonventionen och tillämpningsavtalet, rskr. 1995/96:271

Förarbeten till lagen (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m. och ändringar i lagen

Lag (1996:518) om ersättningsskyldighet vid skada på undervattenskablar och rörledningar m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1996‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman