Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:509) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:509) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

» Läs lagen (1976:839) om Statens va-nämnd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:509 :
prop. 1995/96:188, bet. 1995/96:BoU12 Avgifter enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, rskr. 1995/96:268

Förarbeten till lagen (1976:839) om Statens va-nämnd och ändringar i lagen

Lag (1976:839) om Statens va-nämnd
Departement: Miljö- och energidepartementet
Förarbeten: prop. 1975/76:149 med förslag till lag ont allmänna fjärrvärmeanläggningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Upphävd: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 1979:245
Rubrik: Lag (1979:245) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1981:1067
Rubrik: Lag (1981:1067) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: prop. 1980/81:114 om säkerhetskontroll vid domstolsförhandlingar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU7 [ pdf ], rskr 1981/82:34
Ändring, SFS 1981:1355
Rubrik: Lag (1981:1355) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 1, 2, 14 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:64 om styrmedel för introduktion av naturgas [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:CU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:81
Ändring, SFS 1986:1174
Rubrik: Lag (1986:1174) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 6, 16, 20, 21 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:759
Rubrik: Lag (1987:759) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1988:1298
Rubrik: Lag (1988:1298) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1991:853
Rubrik: Lag (1991:853) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:853
Ändring, SFS 1994:1044
Rubrik: Lag (1994:1044) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:509
Rubrik: Lag (1996:509) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 6, 18 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:188, bet. 1995/96:BoU12, rskr. 1995/96:268
Ändring, SFS 1996:1639
Rubrik: Lag (1996:1639) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:394
Rubrik: Lag (1997:394) om ändring i lagen (1996:1639) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 19 § i 1996:1639
Förarbeten: prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 1998:831
Rubrik: Lag (1998:831) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:165
Rubrik: Lag (2001:165) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:32 Säkerhetskontroll i domstol (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2005:698
Rubrik: Lag (2005:698) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 17, 21 §§
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2006:414
Rubrik: Lag (2006:414) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 10, 14 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:166
Rubrik: Lag (2007:166) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:414
Ikraft: 2007‑06‑01
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:698) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2005:698
Ändring, SFS 2010:1769
Rubrik: Lag (2010:1769) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2015:692
Rubrik: Lag (2015:692) om upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
Omfattning: upph.
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman