Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:508) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:508) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

» Läs lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:508 :
prop. 1995/96:188, bet. 1995/96:BoU12 Avgifter enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, rskr. 1995/96:268

Förarbeten till lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar och ändringar i lagen

Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 1971:645
Omfattning: ändr. 35 §
Ändring, SFS 1971:1158
Omfattning: ändr. 47, 49, 51, 52 §§
Ändring, SFS 1975:730
Omfattning: ändr. 34–36, 43 §§
Ändring, SFS 1976:842
Rubrik: Lag (1976:842) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: upph. 38–54 §§; ändr. 13, 23, 27, 30, 34, 36 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1975/76:149 med förslag till lag ont allmänna fjärrvärmeanläggningar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Ändring, SFS 1980:208
Rubrik: Lag (1980:208) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ändr. 34 §
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1983:302
Rubrik: Lag (1983:302) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ändr. 2, 12, 31, 32 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:111 om viss följdlagstiftning till hälsoskyddslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1986:1129
Rubrik: Lag (1986:1129) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:134
Rubrik: Lag (1987:134) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ändr. 9, 10, 12, 18, 25, 37 §§; nya 29 a, 38 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1699
Rubrik: Lag (1991:1699) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1542
Rubrik: Lag (1992:1542) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:417
Rubrik: Lag (1993:417) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ändr. 12, 21 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1542
Ändring, SFS 1995:19
Rubrik: Lag (1995:19) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:508
Rubrik: Lag (1996:508) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ändr. 8, 26, 37 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:188, bet. 1995/96:BoU12, rskr. 1995/96:268
Ändring, SFS 1998:820
Rubrik: Lag (1998:820) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2006:412
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman