Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

» Läs lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:506.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. och ändringar i lagen

Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:201, bet. 1995/96:AU7 Vissa regionalpolitiska frågor, rskr. 1995/96:275, EGTL374/88 s1
CELEX-nr: 388R4253 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1488
Rubrik: Lag (1996:1488) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté
Omfattning: ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 2001:586
Rubrik: Lag (2001:586) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001‑07‑31
Förarbeten: prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:FiU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:279, EGTL161/1999 s1
CELEX-nr: 399R1260 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1575
Rubrik: Lag (2006:1575) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2007‑02‑01
CELEX-nr: 32006R1083 [ pdf ], 32006R1080 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:115
Rubrik: Lag (2010:115) om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2010‑04‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:73 Ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:NU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:186 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL210/2006 s25, EUTL210/2007 s10, EUTL210/2006 s1, EUTL310/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1083 [ pdf ], 32007R0951 [ pdf ], 32006R1080 [ pdf ], 32006R1638 [ pdf ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman