Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

» Läs förordningen (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:503.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

Förordning (1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1996‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1223
Rubrik: Förordning (1999:1223) om ändring i förordningen (1996:503) med instruktion för Arkivet för ljud och bild
Omfattning: upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§; ändr. 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 §; omtryck
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1106
Rubrik: Förordning (2000:1106) om ändring i förordningen (1996:503) med instruktion för Arkivet för ljud och bild
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1067
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman