Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:487) om upphävande av lagen (1990:128) om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:487) om upphävande av lagen (1990:128) om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

Förarbeten till SFS 1996:487 :
prop. 1995/96:143 Upphävande av vissa äldre författningar (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU26 Upphävande av vissa äldre skatteförfattningar, rskr. 1995/96:210

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman