Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:475) om upphävande av lagen (1981:265) om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:475) om upphävande av lagen (1981:265) om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.

Förarbeten till SFS 1996:475 :
prop. 1995/96:143 Upphävande av vissa äldre författningar (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SkU26 Upphävande av vissa äldre skatteförfattningar, rskr. 1995/96:210

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman