Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:471) om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:471) om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Förarbeten till SFS 1996:471 :
prop. 1995/96:177, bet. 1995/96:LU23 Ändring i växtförädlarrättslagen, m.m., rskr. 1995/96:251

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman