Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:440) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:440) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

» Läs lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:440 :
prop. 1995/96:149, bet. 1995/96:SfU7 Basbeloppet m.m., rskr. 1995/96:258

Förarbeten till lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara och ändringar i lagen

Lag (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:24 om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:48
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1986:148
Rubrik: Lag (1986:148) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1286
Rubrik: Lag (1988:1286) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1994:1639
Rubrik: Lag (1994:1639) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:440
Rubrik: Lag (1996:440) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:149, bet. 1995/96:SfU7, rskr. 1995/96:258
Ändring, SFS 1999:811
Rubrik: Lag (1999:811) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Omfattning: ändr. 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2004:813
Rubrik: Lag (2004:813) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. nämrast före 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1002
Rubrik: Lag (2007:1002) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2009:991
Rubrik: Lag (2009:991) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Omfattning: ändr. 5, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:567
Rubrik: Lag (2010:567) om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman