Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:439) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:439) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

» Läs lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:439 :
prop. 1995/96:149, bet. 1995/96:SfU7 Basbeloppet m.m., rskr. 1995/96:258

Förarbeten till lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och ändringar i lagen

Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1956
Rubrik: Lag (1994:1956) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, 1 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1995:503
Rubrik: Lag (1995:503) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1994/95:SkU20 Skattepolitik, rskr. 1994/95:320
Ändring, SFS 1995:1493
Rubrik: Lag (1995:1493) om ändring i lagen (1944:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:439
Rubrik: Lag (1996:439) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:149, bet. 1995/96:SfU7 Basbeloppet m.m., rskr. 1995/96:258
Ändring, SFS 1996:682
Rubrik: Lag (1996:682) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1065
Rubrik: Lag (1996:1065) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1342
Rubrik: Lag (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:544
Rubrik: Lag (1997:544) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:936
Rubrik: Lag (1997:936) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best
Ändring, SFS 1997:937
Rubrik: Lag (1997:937) om ändring i lagen (1996:1342) om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
Omfattning: ändr. 1 §, övergångsbest. till 1996:1342
Ändring, SFS 1998:680
Rubrik: Lag (1998:680) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:965
Rubrik: Lag (1999:965) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:28
Ändring, SFS 1999:1288
Rubrik: Lag (1999:1288) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:196
Rubrik: Lag (2000:196) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1007
Rubrik: Lag (2000:1007) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:493
Rubrik: Lag (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:843
Rubrik: Lag (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2001:844
Rubrik: Lag (2001:844) om ändring i lagen (2001:493) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 2001:493; ny övergångs.best. till 2001:493
Ändring, SFS 2001:1117
Rubrik: Lag (2001:1117) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2002:978
Rubrik: Lag (2002:978) om ändring i lagen (2001:843) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 2001:843
Förarbeten: bet. 2002/03:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2003:546
Rubrik: Lag (2003:546) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:712
Rubrik: Lag (2003:712) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2007:968
Rubrik: Lag (2007:968) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1261
Rubrik: Lag (2010:1261) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1369
Rubrik: Lag (2011:1369) om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
Omfattning: ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman