Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen

» Läs lagen (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:423 :
prop. 1995/96:148, bet. 1995/96:AU13 Lokal samverkan mot arbetslöshet, rskr. 1995/96:223

Förarbeten till lagen (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen och ändringar i lagen

Lag (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:148, bet. 1995/96:AU13, rskr. 1995/96:223
Tidsbegränsad: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1267
Rubrik: Lag (1997:1267) om fortsatt giltighet av lagen (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen
Omfattning: forts. giltighet
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 14, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman