Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:418) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:418) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.

» Läs lagen (1965:94) om polisregister m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:418 :
prop. 1995/96:178, bet. 1995/96:JuU22 Sekretess och polisregister, rskr. 1995/96:250

Förarbeten till lagen (1965:94) om polisregister m.m. och ändringar i lagen

Lag (1965:94) om polisregister m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1968:326
Omfattning: nuvarande 10 § betecknas 11 §; ny 10 §
Ändring, SFS 1968:706
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ändring, SFS 1970:422
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Ändring, SFS 1970:642
Omfattning: ändr. 7, 8 §§; ny 7 a §
Ändring, SFS 1970:806
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1970:422
Ändring, SFS 1971:1188
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1971:155 med förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1954:193), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:InU37, rskr 351
Ändring, SFS 1973:56
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1970:642
Ändring, SFS 1975:721
Omfattning: ändr. 2–5, 7 a, 9–11 §§
Ändring, SFS 1976:1073
Rubrik: Lag (1976:1073) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 5, 7 a §§
Ändring, SFS 1977:1032
Rubrik: Lag (1977:1032) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ändring, SFS 1979:688
Rubrik: Lag (1979:688) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1978/79:212 om ändring i brottsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1980:886
Rubrik: Lag (1980:886) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ändring, SFS 1981:34
Rubrik: Lag (1981:34) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:217
Rubrik: Lag (1981:217) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1981:230
Rubrik: Lag (1981:230) om ändring i lagen (1981:34) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1983:355
Rubrik: Lag (1983:355) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:93 om ändring i brottsbalken m.m. (förvandling av böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:264
Ändring, SFS 1983:1098
Rubrik: Lag (1983:1098) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m .
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1985:7
Rubrik: Lag (1985:7) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 8 §§; ny 10 a §
Ikraft: 1985‑03‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:19 om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:103
Ändring, SFS 1988:288
Rubrik: Lag (1988:288) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 10 a §§; ny 10 b §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:122, bet. 1987/88:JuU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:283
Ändring, SFS 1988:946
Rubrik: Lag (1988:946) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:538
Rubrik: Lag (1989:538) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1991:576
Rubrik: Lag (1991:576) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1142
Rubrik: Lag (1991:1142) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1994:1743
Rubrik: Lag (1994:1743) om ändring i lagen (1965:64) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:418
Rubrik: Lag (1996:418) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:896
Rubrik: Lag (1997:896) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:164, bet. 1997/98:JuU2 Europol, rskr. 1997/98:22
Ändring, SFS 1997:1060
Rubrik: Lag (1997:1060) om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Omfattning: upph. 10 a §; ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:620
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman