Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:416) om ändring i telelagen (1993:597)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:416) om ändring i telelagen (1993:597)

» Läs telelagen (1993:597) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:416 :
prop. 1995/96:180, bet. 1995/96:JuU20 Teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning, rskr. 1995/96:233

Förarbeten till telelagen (1993:597) och ändringar i lagen

Telelag (1993:597)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2003‑07‑25
Ändring, SFS 1995:465
Rubrik: Lag (1995:465) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995‑06‑01
Ändring, SFS 1995:1368
Rubrik: Lag (1995:1368) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:416
Rubrik: Lag (1996:416) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 13 §; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:180, bet. 1995/96:JuU20, rskr. 1995/96:233
Ändring, SFS 1997:397
Rubrik: Lag (1997:397) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: upph. 34 §; ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37 §§; nya 4 a, 4 b, 17 a, 17 b, 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 32 a, 33 a §§, rubr. närmast före 4 a §; omtryck
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:61, bet. 1996/97:TU5, rskr. 1996/97:201, EGTL74/96 s13, EGTL117/97 s15
CELEX-nr: 396L0019 [ pdf ] 397L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:486
Rubrik: Lag (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 1, 21, 32 a, 33 §§; nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:126 Nummerfrågor (Kommunikationsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:TU14, rskr. 1997/98:305, EGTL165/92 s27, EGTL295/97 s23
CELEX-nr: 392L0044 [ pdf ] 397L0051 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:728
Rubrik: Lag (1998:728) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1569
Rubrik: Lag (1998:1569) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 20 b, 20 d §§
Ikraft: 1999‑01‑01
CELEX-nr: 397L0033 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:577
Rubrik: Lag (1999:577) om ändring i lagen (1998:486) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: upph. 1998:486
Förarbeten: prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99;TU12, rskr. 1998/99:238
Ändring, SFS 1999:578
Rubrik: Lag (1999:578) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: nuvarande 4 a-15, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19–22, 23–27, 28, 29, 30–33 a, 35–38 §§ betecknas 5–18, 20, 22, 23, 24, 28, 31–38, 43–47, 53, 54, 56–61, 62–65 §§, rubr. närmast före 4 a, 5, 11, 13, 14 a, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 37, 38 sätts närmast före 5, 7, 13, 15, 17, 18, 28, 32, 37, 43, 44, 56, 57, 62, 64, 65 §§; ändr. 1 §, de nya 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 46, 47, 53, 54, 59, 60, 62 §§; nya 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 55, rubr. närmast före 55 §; omtryck
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:238 EGTL295/97 s23, EGTL24/98 s1, EGTL101/98 s24, EGTL268/98 s37
CELEX-nr: 397L0051 [ pdf ], 397L0066 [ pdf ], 398L0010 [ pdf ], 398L0061 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:1197
Rubrik: Lag (1999:1197) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 22, bet. 1999/2000:TU1 [ pdf ], rskr. 1999/2000:85
Ändring, SFS 2000:123
Rubrik: Lag (2000:123) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 1, 4, 19 §§
Ikraft: 2000‑04‑08
Förarbeten: prop. 1999/2000:51 Lag om radio- och teleterminalutrustning, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:TU7 [ pdf ], rskr. 1999/2000:167, EGTL91/99 s10
CELEX-nr: 399L0005 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:210
Rubrik: Lag (2000:210) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 11, 14, 15, 63 §§; ny 23 a §
Ikraft: 2000‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:546
Rubrik: Lag (2000:546) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 64 §; ny 23 b §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:154
Rubrik: Lag (2001:154) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:166
Rubrik: Lag (2001:166) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 39, 41, 42 §§; ny 39 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:282
Rubrik: Lag (2002:282) om ändring i telelagen (1993:597)
Omfattning: upph. 55 §, rubr. närmast före 55 §; ändr. 1, 15, 23, 42, 47, 49, 52, 53 §§; nya 66, 67, 68, 69 §§, rubr. närmast före 66, 69 §§
Ikraft: 2002‑06‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:98 Abonnentupplysning (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:TU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 2001/02:242, EGTL101/1998 s24
CELEX-nr: 31998L0010 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:390
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman