Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:410) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:410) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

» Läs utlänningslagen (1989:529) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:410 :
prop. 1995/96:159, bet. 1995/96:FöU5 Effektivare gränskontroll, rskr. 1995/96:238

Förarbeten till utlänningslagen (1989:529) och ändringar i lagen

Utlänningslag (1989:529)
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:325
Upphävd: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 1990:69
Rubrik: Lag (1990:69) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:222
Rubrik: Lag (1990:222) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 1991‑04‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FöU6 [ pdf ], rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1990:523
Rubrik: Lag (1990:523) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 1 p övergångsbest.
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:324
Ändring, SFS 1990:1040
Rubrik: Lag (1990:1040) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:573
Rubrik: Lag (1991:573) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 11, 14 §§, 6 kap 2, 3 §§, 7 kap 15, 16 §§, 8 kap 10, 12 §§, 10 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 4 kap 11 §, övergångsbest. till 1989:529
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1573
Rubrik: Lag (1991:1573) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 12 §, 6 kap 9 §, 7 kap 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16 §§, 11 kap 1, 6 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1966
Rubrik: Lag (1991:1966) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:578
Rubrik: Lag (1992:578) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 4, 5, 6 §§, 7 kap 6 §; ny 5 kap 7 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:646
Rubrik: Lag (1992:646) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1165
Rubrik: Lag (1992:1165) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 5, 11 §§, 11 kap 3 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:EU1, rskr 1992/93:18
CELEX-nr: 364L0221 [ pdf ], 372L0194 [ pdf ]
Ändring, SFS 1992:1318
Rubrik: Lag (1992:1318) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 6 kap 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:398
Rubrik: Lag (1993:398) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:443
Rubrik: Lag (1993:443) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:914
Rubrik: Lag (1993:914) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/92:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1993:1365
Rubrik: Lag (1993:1365) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 2, 5, 6 §§; nya 10 kap 2 a, 6 a §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1165
Ändring, SFS 1994:138
Rubrik: Lag (1994:138) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 7 kap 15 §, 8 kap 10 §; nya 2 kap 4 a §, 7 kap 17 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:515
Rubrik: Lag (1994:515) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 10 §§; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1642
Rubrik: Lag (1994:1642) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 5 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1696
Rubrik: Lag (1994:1696) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 11 §, 11 kap 3 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:74
Rubrik: Lag (1995:74) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 7 kap 6, 7, 9 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:773
Rubrik: Lag (1995:773) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: upph. 7 kap 10 §, rubr. närmast före 7 kap 10 §; ändr. 2 kap 4, 5, 6, 11 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 2, 6 §§, 5 kap 3 §, 6 kap 1, 9 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 7 §; nya 2 kap 4 b, 5 a, 5 b §§, 7 kap 18 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:96
Rubrik: Lag (1996:96) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:35, bet. 1995/96:UU12, rskr. 1995/96:168
Ändring, SFS 1996:410
Rubrik: Lag (1996:410) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:159, bet. 1995/96:FöU5, rskr. 1995/96:238
Ändring, SFS 1996:1379
Rubrik: Lag (1996:1379) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: upph. 8 kap 3 §, rubr. närmast före 8 kap 3 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4, 4 a, 5, 5 b, 11 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap 3, 11 §§, 8 kap 1, 4, 8 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 1, 3 §§, 12 kap 2 §, rubr. till 3 kap, rubr. närmast före 3 kap 4 §, 11 kap 1 §; nya 2 kap 4 c, 14 §§, 3 kap 8 §, 8 kap 10 a §, 11 kap 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 2 kap 14 §, 3 kap 8 §, 11 kap 1 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80, EGwT56/64 s85/64
CELEX-nr: 364L0221 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1647
Rubrik: Lag (1996:1647) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: nya 11 kap 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 11 kap 8 §
Ikraft: 1997‑12‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:55, 1996/97:80
Ändring, SFS 1997:432
Rubrik: Lag (1997:432) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: nya 6 kap 16–31 §§, 7 kap 7 a §, rubr. närmast före 6 kap 16, 17, 18 §§
Ikraft: 1997‑10‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:147, bet. 1996/97:SfU11, rskr. 1996/97:247
Ändring, SFS 1997:433
Rubrik: Lag (1997:433) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1997‑10‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:87, bet. 1996/97:SfU16, rskr. 1996/97:248
Ändring, SFS 1997:536
Rubrik: Lag (1997:536) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1997:673
Rubrik: Förordning (1997:673) om ikraftträdande av lagen (1997:433) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1997:433
Ändring, SFS 1997:728
Rubrik: Lag (1997:728) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6
Ändring, SFS 1997:1224
Rubrik: Lag (1997:1224) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: upph. 2 kap 10 §; ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 1998‑02‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:36, bet. 1997/98:SfU7, rskr. 1997/98:114
Ändring, SFS 1998:1567
Rubrik: Lag (1998:1567) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 9 §, 8 kap 11, 12, 13 §§; ny 8 kap 17 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:456
Rubrik: Lag (1999:456) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 11 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:81, bet. 1998/99:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:236
Ändring, SFS 2000:292
Rubrik: Lag (2000:292) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4, 5, 7, 13 §§, 3 kap 6, 7 §§, 4 kap 4, 5, 12, 14, 15 §§, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap 9, 16, 17, 19, 22, 31 §§, 7 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7 a, 11, 15 §§, 8 kap 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 §§, 11 kap 1, 6 §§; nya 2 kap 4 d, 4 e §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:351
Rubrik: Lag (2000:351) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 6 §, 10 kap 2 §; nya 2 kap 7 a, 10 §§, 10 kap 3 a §
Ikraft: 2001‑03‑25
Ändring, SFS 2001:45
Rubrik: Förordning (2001:45) om ikraftträdande av lagen (2000:351) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2000:351
Ändring, SFS 2001:60
Rubrik: Lag (2001:60) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 14 §, 11 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2001:201
Rubrik: Lag (2001:201) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 5 §§
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2001:60
Ändring, SFS 2002:865
Rubrik: Lag (2002:865) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 4 §§; ny 2 kap 10 a §
Ikraft: 2002‑12‑01
CELEX-nr: 32001L0040 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:1111
Rubrik: Lag (2002:1111) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: upph. 2 kap 4 a §; ändr. 2 kap 5, 14 §§; nytt 2 a kap
Ikraft: 2003‑01‑15
Ändring, SFS 2003:153
Rubrik: Lag (2003:153) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2004:206
Rubrik: Lag (2004:206) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 6 kap 19 §, 10 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 kap 3 §; nya 2 kap 4 a, 5 c §§, 7 kap 3 a §, 10 kap 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2004‑10‑01
CELEX-nr: 32002L0090 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:407
Rubrik: Lag (2004:407) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 2 §, rubr. till 10 kap; nya 4 kap 12 a §, 5 kap 2 a §, 7 kap 10 §, 10 kap 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 a §, 5 kap 2 a §, 7 kap 10 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SfU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:214, EGTL187/2001 s45
CELEX-nr: 32001L0051 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:515
Rubrik: Lag (2004:515) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:302
Rubrik: Lag (2005:302) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 10 kap 6 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:432
Rubrik: Lag (2005:432) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 11 kap 1 b §; ny 11 kap 1 c §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:716
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2005:762
Rubrik: Lag (2005:762) om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 b §, 6 kap 9 §, 7 kap 3, 11, 15, 17 §§, 8 kap 8, 10 §§, 11 kap 8 §
Ikraft: 2005‑11‑15 överg.best.
Förarbeten: bet. 2005/06:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman