Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:406) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:406) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)

» Läs räddningstjänstlagen (1986:1102) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:406 :
prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4 Rättslig reglering av samverkan för fred, rskr. 1995/96:237

Förarbeten till räddningstjänstlagen (1986:1102) och ändringar i lagen

Räddningstjänstlag (1986:1102)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:170 om räddningstjänstlag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:FöU2 [ pdf ], rskr 1986/87:58
Upphävd: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 1988:438
Rubrik: Lag (1988:438) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1991:473
Rubrik: Lag (1991:473) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:907
Rubrik: Lag (1991:907) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:117 om en ny kommunallag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Ändring, SFS 1991:1032
Rubrik: Lag (1991:1032) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 17, 18, 20 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:161 om sotning [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1990/91:FöU10, rskr 1990/91:348
Ändring, SFS 1991:1586
Rubrik: Lag (1991:1586) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: nya 65, 66, 67, 68 §§, rubr. närmast före 65 §
Ikraft: 1992‑04‑01
Ändring, SFS 1991:1663
Rubrik: Lag (1991:1663) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 11, 15, 16, 44, 45, 47, 54, 60, 63 §§, övergångsbest.
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1664
Rubrik: Lag (1991:1664) om ändring i lagen (1991:1032) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 17 § i 1991:1032
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:11
Rubrik: Lag (1992:11) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 1, 21, 22, 28, 29, 33, 34, 35, 40, 45, 50, 52, 64 §§, rubr. närmast före 25, 28, 34 §§; nya 2 a, 28 a §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:96
Rubrik: Förordning (1992:96) om ikraftträdande av lagen (1991:1586) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:1586
Ändring, SFS 1992:97
Rubrik: Lag (1992:97) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 2, 25, 27, 32, 36 §§; nya 27 a, 27 b §§, rubr. närmast före 27 a, 27 b §§
Ikraft: 1992‑04‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:70 om vissa ändringar i räddningstjänstlagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FöU7, rskr 1991/92:125
Ändring, SFS 1992:948
Rubrik: Räddningstjänstlag (1986:1102) (1992:948)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1992:1147
Rubrik: Lag (1992:1147) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 26, 27, 27 b §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:54 om en svensk ekonomisk zon [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1992:1408
Rubrik: Lag (1992:1408) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 63 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:76 om höjd beredskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1722
Rubrik: Lag (1994:1722) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: upph. 63 §; nuvarande 64, 65, 66, 67, 68 §§ betecknas 66, 69, 70, 71, 72 §§, rubr. närmast före nuvarande 63, 65 §§ sätts närmast före den nya 64, 69 §§; ändr. 21, den nya 66 §§; nya 63, 64, 65, 67, 68 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1713
Rubrik: Lag (1995:1713) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:406
Rubrik: Lag (1996:406) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 70, 71 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Ändring, SFS 1998:828
Rubrik: Lag (1998:828) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 28 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1556
Rubrik: Lag (1998:1556) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr.4, bet. 1998/99:JuU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:36
Ändring, SFS 1999:383
Rubrik: Lag (1999:383) om ändring i räddningstjänstlagen (1986:1102)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:FöU6 [ pdf ], rskr. 1998/99:219
Ändring, SFS 2003:778
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman