Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:405) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:405) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

» Läs lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:405 :
prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4 Rättslig reglering av samverkan för fred, rskr. 1995/96:237

Förarbeten till lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och ändringar i lagen

Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:468
Rubrik: Lag (1995:468) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 4 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1995‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1642
Rubrik: Lag (1995:1642) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:12, 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17 Vissa punktskatte- och tullfrågor, rskr. 1995/96:120
Ändring, SFS 1996:405
Rubrik: Lag (1996:405) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:1191
Rubrik: Lag (1997:1191) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1999:424
Rubrik: Lag (1999:424) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1294
Rubrik: Lag (2000:1294) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2003:454
Rubrik: Lag (2003:454) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2004:1004
Rubrik: Lag (2004:1004) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2010:517
Rubrik: Lag (2010:517) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1019
Rubrik: Lag (2010:1019) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 9, 10 §§
Ikraft: 2010‑08‑01
CELEX-nr: 32009R1186 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:262
Rubrik: Lag (2016:262) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2016‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:670
Rubrik: Lag (2016:670) om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman