Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

» Läs förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:382.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion

Förordning (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1124
Rubrik: Förordning (1996:1124) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 45 §; ändr. 3, 35, 36, 41, 44 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1996:9
Ändring, SFS 1996:1353
Rubrik: Förordning (1996:1353) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 26, 30 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1115
Rubrik: Förordning (1997:1115) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 3, 35 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1118
Rubrik: Förordning (1997:1118) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 19, 20, 21, 23, 32 §§, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1998‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:976
Rubrik: Förordning (1998:976) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1023
Rubrik: Förordning (1998:1023) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 41, 43 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1227
Rubrik: Förordning (1998:1227) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1998‑11‑02
Ändring, SFS 1998:1805
Rubrik: Förordning (1998:1805) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 1999:88
Rubrik: Förordning (1999:88) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:700
Rubrik: Förordning (1999:700) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:41
Rubrik: Förordning (2001:41) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:297
Rubrik: Förordning (2001:297) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:987
Rubrik: Förordning (2001:987) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 4, 10, 20, 37, 48 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:993
Rubrik: Förordning (2002:993) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19, 32, 34, 41 §§; ny 43 a §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:327
Rubrik: Förordning (2003:327) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 8, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 49 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:632
Rubrik: Förordning (2003:632) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 43 a §
Ikraft: 2003‑12‑01
Ändring, SFS 2004:1214
Rubrik: Förordning (2004:1214) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 30, 31 §§; ändr. 26, 29, 32, 33, 34 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:769
Rubrik: Förordning (2005:769) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ny 47 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:88
Rubrik: Förordning (2006:88) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19, 20 §§
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2007:648
Rubrik: Förordning (2007:648) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 14, 21, 23, 41, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 20 a §
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2007:1089
Rubrik: Förordning (2007:1089) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 6, 49 §§, rubr. närmast före 6 §; nya 1 a, 7 a §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:426
Rubrik: Förordning (2008:426) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 36, 48, 49 §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:885
Rubrik: Förordning (2009:885) om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 a, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 20 a, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 a, 44, 47, 49 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:316
Rubrik: Förordning (2010:316) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2010‑06‑01
Ändring, SFS 2010:1696
Rubrik: Förordning (2010:1696) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1805
Rubrik: Förordning (2010:1805) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 36 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2013:397
Rubrik: Förordning (2013:397) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:910
Rubrik: Förordning (2014:910) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ny 43 b §
Ikraft: 2014‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1357
Rubrik: Förordning (2014:1357) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1407
Rubrik: Förordning (2014:1407) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1357
Rubrik: Förordning (2016:1357) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2017‑03‑01
Ändring, SFS 2017:551
Rubrik: Förordning (2017:551) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 19, 32, 43 a §§
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:431
Rubrik: Förordning (2018:431) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:367
Rubrik: Förordning (2019:367) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 1, 4, 10, 27 §§; ny 37 a §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2019:594
Rubrik: Förordning (2019:594) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman