Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

» Läs bankrörelselagen (1987:617) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:38 :
prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9 Ökad bankkonkurrens, rskr. 1995/96:112

Förarbeten till bankrörelselagen (1987:617) och ändringar i lagen

Bankrörelselag (1987:617)
Departement: Finansdepartementet BE
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1986/87:76 om riktade emissioner m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], prop. 1986/87:90 om ny konkurslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] mom.17, 1986/87:100 bil.1, 1986/87:142, 1988/87:148, bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Upphävd: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 1987:1327
Rubrik: Lag (1987:1327) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:545
Rubrik: Lag (1988:545) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:123 om handelslager av värdepapper i fondkommissionsrörelse [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1987/88:33, rskr 1987/88:313
Ändring, SFS 1988:753
Rubrik: Lag (1988:753) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 15 §
Ikraft: 1988‑08‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:169 om avgifter för bankinspektionens verksamhet [ pdf|Ikon för riksdagen ], NU 1987/88:36, rskr 1987/88:371
Ändring, SFS 1988:1277
Rubrik: Lag (1988:1277) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 23 §, 3 kap 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:834
Rubrik: Lag (1989:834) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §, 9 kap 2 §
Ikraft: 1989‑12‑08 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:22
Ändring, SFS 1989:844
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1989:834 utom 4 kap 9 §
Ändring, SFS 1989:1086
Rubrik: Lag (1989:1086) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 9–11 §§, 4 kap 4, 9 §§, 7 kap 7 §; ny 2 kap 9 a §
Ikraft: 1990‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:43 om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:821
Rubrik: Lag (1990:821) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 5, 7 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 15 §, 9 kap 1 §; ny 7 kap 9 a §
Ikraft: 1990‑08‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:116 om ägande i banker och andra kreditinstitut m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU38, rskr 1989/90:351
Ändring, SFS 1990:1301
Rubrik: Lag (1990:1301) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 11 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1306
Rubrik: Lag (1990:1306) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a, 10 §§, 8 kap 5 §, 9 kap 2 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:372
Rubrik: Lag (1991:372) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 8 kap 5, 8 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:136 om ändringar i sparbankslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:NU34, rskr 1990/91:273
Ändring, SFS 1991:1018
Rubrik: Lag (1991:1018) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 2 kap 2, 3, 7, 20 §§, rubr. närmast före 2 kap 20 §; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 1, 4, 6, 8, 9 a, 10, 11, 12, 14, 15, 16 §§, 7 kap 14 §, 9 kap 1 §; nya 2 kap 6 a, 15 a §§, 7 kap 18 §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1768
Rubrik: Lag (1991:1768) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 4, 5 §§, 2 kap 1, 5, 6, 6 a, 8–12, 14, 15, 15 a, 16, 17, 22 §§, 3 kap 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15 §§, 4 kap 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1–18 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 8 §§, 9 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:37 om ändringar i bankrörelselagen [ pdf|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU16, rskr 1991/92:54
Ändring, SFS 1992:161
Rubrik: Lag (1992:161) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:553
Rubrik: Lag (1992:553) om ändring i bankrörelslagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1059
Rubrik: Lag (1992:1059) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §, 6 kap 2 §, 8 kap 5 §
Ikraft: 1992‑12‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:69 om ombildning av föreningsbanker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU7, rskr 1992/93:19
Ändring, SFS 1992:1612
Rubrik: Lag (1992:1612) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §; 9 kap 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:68 om ändring i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ändring, SFS 1992:1613
Rubrik: Lag (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 9 kap; ändr. 1 kap, 2 kap 1, 9 §§, 3 kap 1, 11, 14 §§, 4 kap 1, 3, 4, 10, 12 §§, 6 kap 2 §, 7 kap, 8 kap 5, 8 §§; nya 2 kap 2, 3, 3 a, 5 kap 9 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1633
Rubrik: Förordning (1992:1633) om ikraftträdande av lagen (1992:1612) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1612
Ändring, SFS 1992:1634
Rubrik: Förordning (1992:1634) om ikraftträdande av lagen (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1992:1613
Ändring, SFS 1993:766
Rubrik: Lag (1993:766) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1992:1613
Ändring, SFS 1993:1700
Rubrik: Lag (1993:1700) om ändring i lagen (1992:1613) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, íkrafttr.best. till 1992:1613
Ändring, SFS 1994:1445
Rubrik: Lag (1994:1445) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 23 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1939
Rubrik: Lag (1994:1939) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 4 kap 3 §, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap 2, 3, 5, 8 §§; nya 6 kap 6 §, 8 kap 3 a, 4 a §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2007
Rubrik: Lag (1994:2007) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 2 kap 9 a, 10, 11, 16 §§; nuvarande 2 kap 12 § betecknas 2 kap 10 §; ändr. 1 kap 11 §, 2 kap 9 §, 7 kap 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:66
Rubrik: Lag (1995:66) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 24 §, 8 kap 8 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:536
Rubrik: Lag (1995:536) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1001
Rubrik: Lag (1995:1001) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1994/95:178 Pantbankslag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:NU27, rskr. 1994/95:442
Ändring, SFS 1995:1572
Rubrik: Lag (1995:1572) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 3 a, 5, 6, 6 a, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 3 kap 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15 §§, 5 kap 1, 3, 7, 8 §§, 6 kap 1, 3 §§, 7 kap 4, 5, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 24 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5, 8 §§; nya 1 kap 2 a, 2 b, 2 c,
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:10, 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1594
Rubrik: Lag (1995:1594) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 7 §§, 7 kap 16, 18 §§
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:60 Insättningsgaranti (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83
Ändring, SFS 1996:38
Rubrik: Lag (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 11 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:74 Ökad bankkonkurrens (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1996:746
Rubrik: Lag (1996:746) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 3 kap 3, 14, 15 §§, 7 kap 10, 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 7 kap 10 §; nya 3 kap 8 a §, 7 kap 13 a, 14 a, 14 b §§
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:759
Rubrik: Lag (1996:759) om ändring i lagen (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 11 § i 1996:38
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1001
Rubrik: Lag (1996:1001) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §; ny 2 kap 11 §, rubr. närmast före 2 kap 11 §; omtryck
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1113
Rubrik: Lag (1996:1113) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 13 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:40, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1997:116
Rubrik: Lag (1997:116) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 6, 7, 8 §§, 7 kap 16, 24, 25 §§; nya 1 kap 7 a, 7 b §§, rubr. närmast 1 kap 1, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:532
Rubrik: Lag (1997:532) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:557
Rubrik: Lag (1997:557) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 10 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274
Ändring, SFS 1997:679
Rubrik: Lag (1997:679) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1048
Rubrik: Lag (1997:1048) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1995:1572
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1500
Rubrik: Lag (1998:1500) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 5 kap 5 §, 6 kap 6 §, 8 kap 3 a, 4 a, 7 §§; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 8, 9, 13 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 5 kap 1, 2, 3, 8 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 7 kap 4, 14, 16, 24 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, rubr. till 3, 5, 6 kap; nytt 9 kap, rubr. närmast före 8 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:159
Rubrik: Lag (1999:159) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 7, 7 b §§, 7 kap 18 §
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:186, 1998/99:30, bet. 1998/99:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:131
Ändring, SFS 1999:222
Rubrik: Lag (1999:222) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 9 kap 5 §; ändr. 1 kap 2, 11 §§, 2 kap 2, 5, 6, 6 a, 14 §§, 7 kap 16, 17, 24, 25 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 3, 6, 23, 24, 25, 26, 28 §§
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:130
Ändring, SFS 1999:911
Rubrik: Lag (1999:911) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 17 §, 3 kap 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 §§, 5 kap 2, 8 §§, 9 kap 15 §, 3 p övergångsbest. till 1995:1572; nytt 4 kap
Ikraft: 1999‑12‑31
CELEX-nr: 389L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:1126
Rubrik: Lag (1999:1126) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 15 a §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:38
Rubrik: Lag (2000:38) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 9 §
Ikraft: 2000‑03‑01
Ändring, SFS 2000:68
Rubrik: Lag (2000:68) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2000‑03‑10
Förarbeten: prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU9 [ pdf ], rskr. 1999/2000:135
Ändring, SFS 2000:375
Rubrik: Lag (2000:375) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: upph. 1 kap 2 b §; nuvarande 1 kap 2 c § betecknas 1 kap 2 b §; ändr. den nya 1 kap 2 b §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:818
Rubrik: Lag (2000:818) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2, 4, 5, 8 §§, 9 kap 23 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:820
Rubrik: Lag (2001:820) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 1 kap 6, 7, 8 §§, 3 p övergångsbest. till 1995:1572
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:929
Rubrik: Lag (2001:929) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:968
Rubrik: Lag (2001:968) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 9 kap 19, 20 §§; nya 9 kap 19 a, 20 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:50
Ändring, SFS 2002:661
Rubrik: Lag (2002:661) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2002‑08‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:117 Utländska förvaringsinstitut (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:FiU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:314
Ändring, SFS 2002:921
Rubrik: Lag (2002:921) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1995:1572
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:692
Rubrik: Lag (2003:692) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:833
Rubrik: Lag (2003:833) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest. till 1995:1572
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:54
Rubrik: Lag (2004:54) om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:298
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman