Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

» Läs förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:378.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

Förordning (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:426
Rubrik: Förordning (1997:426) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1998:1223
Rubrik: Förordning (1998:1223) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1998‑11‑02
Ändring, SFS 2001:42
Rubrik: Förordning (2001:42) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:1021
Rubrik: Förordning (2001:1021) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:240
Rubrik: Förordning (2003:240) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2005:772
Rubrik: Förordning (2005:772) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ny 31 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1416
Rubrik: Förordning (2006:1416) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1085
Rubrik: Förordning (2007:1085) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 2, 5, 33 §§, rubr.närmast före 5 §; nya 2 a, 4 a §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:305
Rubrik: Förordning (2008:305) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: upph. 11, 12 §§; ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 25, 26, 31, 33 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:349
Rubrik: Förordning (2009:349) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 4, 13, 17, 29 §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1801
Rubrik: Förordning (2010:1801) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten
Omfattning: ändr. 1, 2, 2 a, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 7 a, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2017:547
Rubrik: Förordning (2017:547) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
Omfattning: ändr. 8, 20 §§
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:427
Rubrik: Förordning (2018:427) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:137
Rubrik: Förordning (2019:137) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2019‑05‑01
Ändring, SFS 2019:590
Rubrik: Förordning (2019:590) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:413
Rubrik: Förordning (2020:413) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman