Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:374) om ändring i lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:374) om ändring i lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

» Läs lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:374 :
prop. 1995/96:106, bet. 1995/96:JoU20 Överlåtelse av verksamheten vid Statens maskinprovningar till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, rskr. 1995/96:225

Förarbeten till lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet och ändringar i lagen

Lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1995‑01‑01
Upphävd: 2003‑05‑01
Ändring, SFS 1996:374
Rubrik: Lag (1996:374) om ändring i lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:106, bet. 1995/96:JoU20, rskr. 1995/96:225
Ändring, SFS 1996:1556
Rubrik: Lag (1996:1556) om ändring i lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Omfattning: upph. tidsbegränsn.; ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 2002:574
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman