Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:370) om ändring i förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:370) om ändring i förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

» Läs förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:370 :
EGTL384/82 s1, EGTL284/95 s3, EGTL344/83 s1 CELEX-nr: 382R3626 [ pdf ] 395R2727 [ pdf ] 383R3418 [ pdf ]

Ändringar i förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter

Förordning (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1995:293
Rubrik: Förordning (1995:293) om ändring i förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
Omfattning: ändr. 6 §; ny 11 a §
Ikraft: 1995‑04‑01
CELEX-nr: 383L0129 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:370
Rubrik: Förordning (1996:370) om ändring i förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: EGTL384/82 s1, EGTL284/95 s3, EGTL344/83 s1
CELEX-nr: 382R3626 [ pdf ] 395R2727 [ pdf ] 383R3418 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:217
Rubrik: Förordning (1997:217) om ändring i förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter
Omfattning: upph. 5, 6, 9, 11 §§; ändr. 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 1997‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL61/97 s1, EGTL344/83 s1, EGTL384/82 s1
CELEX-nr: 397R0338 [ pdf ] 382R3626 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:179
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman