Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:360) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:360) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)

» Läs arbetstidslagen (1982:673) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:360 :
prop. 1995/96:162 EG:s arbetstidsdirektiv (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:AU9 EG:s arbetstidsdirektiv, m.m., rskr. 1995/96:219, EGTL307/93 s18 CELEX-nr: 393L0104 [ pdf ]

Förarbeten till arbetstidslagen (1982:673) och ändringar i lagen

Arbetstidslag (1982:673)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1983‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1981/82:154 om ny arbetstidslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU55 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:436
Ändring, SFS 1986:56
Rubrik: Lag (1986:56) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:40 om samlad tillsyn av arbetsmiljön [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:70
Ändring, SFS 1992:637
Rubrik: Lag (1992:637) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:905
Rubrik: Lag (1993:905) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1996:360
Rubrik: Lag (1996:360) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 1, 3, 19 §§; ny 24 a §
Ikraft: 1996‑11‑23
CELEX-nr: 393L0104 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:527
Rubrik: Lag (1997:527) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:971
Rubrik: Lag (1998:971) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2000:766
Rubrik: Lag (2000:766) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: upph. 28 §; ändr. 7, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 32 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2005:165
Rubrik: Lag (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2, 3, 13, 14, 19, 24 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 10 a, 13 a §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32003L0088 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:397
Rubrik: Lag (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:265, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:428
Rubrik: Lag (2005:428) om ändring i lagen (2005:397) om ändring i lagen (2005:165) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 § i 2005:397, ikrafttr.- och övergångsbest. i 2005:165
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:134 Arbetstidsfrågor för flygpersonal m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:TU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:266, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32003L0088 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:298
Rubrik: Lag (2008:298) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:476
Rubrik: Lag (2008:476) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008‑12‑14 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:TU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:191 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL195/2005 s15, EUTL299/2003 s9
CELEX-nr: 32005L0047 [ pdf ], 32003L0088 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1231
Rubrik: Lag (2010:1231) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:740
Rubrik: Lag (2011:740) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 19, 24, 26 §§, rubr. närmas före 10 a § sätts närmast före 10 b §; nya 8 a, 10 a, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2011‑08‑01
CELEX-nr: 32003L0088 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:611
Rubrik: Lag (2013:611) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 11, 22, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 26 a, 26 b, 27 a §§
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:660
Rubrik: Lag (2014:660) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Omfattning: ändr. 2, 21 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman