Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:359) om europeiska företagsråd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:359) om europeiska företagsråd

» Läs lagen (1996:359) om europeiska företagsråd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:359 :
prop. 1995/96:163 Europeiska företagsråd (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:AU8 Europeiska företagsråd, rskr. 1995/96:218, EGTL254/94 s64, EGTL395/89 s1

Förarbeten till lagen (1996:359) om europeiska företagsråd och ändringar i lagen

Lag (1996:359) om europeiska företagsråd
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1996‑09‑22
Förarbeten: prop. 1995/96:163 Europeiska företagsråd (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:AU8, rskr. 1995/96:218, EGTL254/94 s64, EGTL395/89 s1
CELEX-nr: 394L0045 [ pdf ] 389R4064 [ pdf ]
Upphävd: 2011‑06‑06
Ändring, SFS 1996:1057
Rubrik: Lag (1996:1057) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1996‑12‑01
Förarbeten: bet. 1996/97:LU5, rskr. 1996/97:19
Ändring, SFS 1999:1422
Rubrik: Lag (1999:1422) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 3, 6, 7, 23 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:16 Utvidgning av lagen om europeiska företagsråd till att avse Storbritannien (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:AU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:55, EGTL10/98 s22, EGTL254/94 s64
CELEX-nr: 397L0074 [ pdf ] 394L0045 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:561
Rubrik: Lag (2004:561) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 37 §; ny 8 a §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:122 Arbetstagarinflytande i europabolag (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:AU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:226, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:921
Rubrik: Lag (2005:921) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:478
Rubrik: Lag (2006:478) om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd
Omfattning: ny 8 b §
Ikraft: 2006‑08‑18
CELEX-nr: 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:427
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman