Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:354) om ändring i resegarantilagen (1972:204)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:354) om ändring i resegarantilagen (1972:204)

» Läs resegarantilagen (1972:204) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:354 :
prop. 1995/96:182, bet. 1995/96:LU25 Ändringar i resegarantilagen, rskr. 1995/96:235

Förarbeten till resegarantilagen (1972:204) och ändringar i lagen

Resegarantilag (1972:204)
Departement: Finansdepartementet KO
Förarbeten: prop. 1972:92 med förslag till resegarantilag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 30, rskr 193
Upphävd: 2018‑08‑01
Ändring, SFS 1985:859
Rubrik: Lag (1985:859) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 1, 5, 6, 10, 14, 15 §§
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:214 om ändring i resegarantilagen (1972:204) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:4
Ändring, SFS 1986:1162
Rubrik: Lag (1986:1162) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:208
Rubrik: Lag (1988:208) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1988‑06‑01
Ändring, SFS 1992:1673
Rubrik: Lag (1992:1673) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 14 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:95 om lag om paketresor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:LU21, rskr 1992/93:129
Ändring, SFS 1994:405
Rubrik: Lag (1994:405) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:354
Rubrik: Lag (1996:354) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 8, 11, 14, 15 §§; nya 2, 4 a §§; omtryck
Ikraft: 1996‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:182, bet. 1995/96:LU25, rskr. 1995/96:235
Ändring, SFS 2002:601
Rubrik: Lag (2002:601) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 1, 4, 4 a, 6, 14, 15 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:426
Rubrik: Lag (2004:426) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1085
Rubrik: Lag (2009:1085) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ny 1 b §
Ikraft: 2009‑12‑27
Förarbeten: prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet (Utrikesdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:NU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:1218
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman