Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

» Läs förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:353.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2000:109
Rubrik: Förordning (2000:109) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2000‑04‑01
Ändring, SFS 2000:1028
Rubrik: Förordning (2000:1028) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2003:98
Rubrik: Förordning (2003:98) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑05‑01
Ändring, SFS 2003:402
Rubrik: Förordning (2003:402) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003‑07‑25
Ändring, SFS 2004:20
Rubrik: Förordning (2004:20) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: nya 5 a, 5 b §§
Ikraft: 2004‑02‑15
Ändring, SFS 2004:227
Rubrik: Förordning (2004:227) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑05‑18
Ändring, SFS 2005:596
Rubrik: Förordning (2005:596) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 3 §; ny 4 a §
Ikraft: 2005‑08‑01
Ändring, SFS 2007:291
Rubrik: Förordning (2007:291) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:690
Rubrik: Förordning (2007:690) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2007‑09‑01
Ändring, SFS 2007:1117
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman