Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:350) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:350) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

» Läs förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:350 :
Jfr bet. 1995/96:BoU10 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m., rskr. 1995/96:227

Ändringar i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Förordning (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Departement: Näringsdepartementet RS N
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 1995:805
Rubrik: Förordning (1995:805) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 12 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 (Utrikesdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.13, 1994/95:218, bet. 1994/95:BoU18, 1994/95:BoU21, rskr. 1994/95:234, 1994/95:396
Ändring, SFS 1995:1672
Rubrik: Förordning (1995:1672) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 1996‑01‑15
Ändring, SFS 1996:127
Rubrik: Förordning (1996:127) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:350
Rubrik: Förordning (1996:350) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 1996‑06‑15
Förarbeten: Jfr bet. 1995/96:BoU10, rskr. 1995/96:227
Ändring, SFS 1998:1166
Rubrik: Förordning (1998:1166) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: ändr. 15, 25 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:1198
Rubrik: Förordning (1999:1198) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: upph. 6 a §; ändr. 4, 5, 13 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 18, bet. 1999/2000:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:70
Ändring, SFS 2004:1383
Rubrik: Förordning (2004:1383) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:675
Rubrik: Förordning (2007:675) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007‑09‑01
Ändring, SFS 2007:1062
Rubrik: Förordning (2007:1062) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 15 §; nuvarande 15 § betecknas 28 §; ändr. 1, 21, den nya 28 §§; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1746
Rubrik: Förordning (2010:1746) om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 11, 13 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1256
Rubrik: Förordning (2017:1256) om upphävande av förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman