Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:349) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:349) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

» Läs förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:349 :
prop. 1995/96:101, bet. 1995/96:BoU10 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m., rskr. 1995/96:227

Ändringar i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

Förordning (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2013‑03‑01
Ändring, SFS 1992:1768
Rubrik: Förordning (1992:1768) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑01‑11
Ändring, SFS 1993:86
Rubrik: Förordning (1993:86) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1992:986
Ikraft: 1993‑03‑01
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:BoU9, rskr. 1992/93:76
Ändring, SFS 1993:165
Rubrik: Förordning (1993:165) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 1993‑04‑15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.8 s.114), bet. 1992/93:BoU10, rskr. 1992/93:206
Ändring, SFS 1993:344
Rubrik: Förordning (1993:344) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.12 s.147), bet. 1992/93:BoU16, rskr. 1992/93:282
Ändring, SFS 1993:565
Rubrik: Förordning (1993:565) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1120
Rubrik: Förordning (1993:1120) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1590
Rubrik: Förordning (1993:1590) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 15, 21 §§; ny 20 a §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:824
Rubrik: Förordning (1994:824) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1342
Rubrik: Förordning (1994:1342) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1994‑12‑01
Ändring, SFS 1994:1995
Rubrik: Förordning (1994:1995) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:399
Rubrik: Förordning (1995:399) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 12, 15 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d §§
Ikraft: 1995‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:604
Rubrik: Förordning (1995:604) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 2, 5, 11, 13, 14 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 (Utrikesdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.13 s.182, bil.12 s.59, bet. 1994/95:BoU13, 1994/95:BoU10, rskr. 1994/95:311, 1994/95:211
Ändring, SFS 1995:803
Rubrik: Förordning (1995:803) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. övergångsbest.; ny 10 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:349
Rubrik: Förordning (1996:349) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 8 §; ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 1996‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:101, bet. 1995/96:BoU10, rskr. 1995/96:227
Ändring, SFS 1996:1370
Rubrik: Förordning (1996:1370) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1506
Rubrik: Förordning (1996:1506) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ny 20 b §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:59
Rubrik: Förordning (1997:59) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: upph. 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 1997‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Ändring, SFS 1997:429
Rubrik: Förordning (1997:429) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 1, 12, 13 §§
Ikraft: 1997‑11‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1998:670
Rubrik: Förordning (1998:670) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:119, bet. 1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306
Ändring, SFS 1998:1030
Rubrik: Förordning (1998:1030) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998‑09‑01
Ändring, SFS 1998:1164
Rubrik: Förordning (1998:1164) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1376
Rubrik: Förordning (1998:1376) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1641
Rubrik: Förordning (1998:1641) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 20 b §, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:59
Ändring, SFS 2000:589
Rubrik: Förordning (2000:589) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2000‑07‑15
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 18, bet. 1999/2000:FiU27 [ pdf ], rskr. 1999/2000:262
Ändring, SFS 2000:1387
Rubrik: Förordning (2000:1387) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 11 §; ny 1 a §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 18, bet. 2000/01:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:90
Ändring, SFS 2001:1055
Rubrik: Förordning (2001:1055) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:665
Rubrik: Förordning (2002:665) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002‑08‑01
Ändring, SFS 2003:509
Rubrik: Förordning (2003:509) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2003‑08‑15
Ändring, SFS 2004:686
Rubrik: Förordning (2004:686) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2004‑09‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:273
Ändring, SFS 2005:69
Rubrik: Förordning (2005:69) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2005‑03‑22 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1586
Rubrik: Förordning (2006:1586) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadsubvention
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 16 §, rubr. närmast före 18, 19 §§; ändr. 1, 1 a, 2, 8, 13, 14, 15 a, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 8, 17 §§; nya 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f, 13 g, 13 h, 13 i, 13 j, 19 a, 19, b, 19 c §§
Ikraft: 2007‑01‑23 överg.best.
Ändring, SFS 2007:625
Rubrik: Förordning (2007:625) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 13, 13 a, 13 b, 13 d, 13 f, 13 h, 13 j §§
Ikraft: 2007‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:746
Rubrik: Förordning (2008:746) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 19 a §
Ikraft: 2008‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:364
Rubrik: Förordning (2011:364) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:1116
Rubrik: Förordning (2011:1116) om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: ändr. 15 a §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:6
Rubrik: Förordning (2013:6) om upphävande av förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman