Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:347) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:347) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder

» Läs förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:347 :
Jfr prop. 1995/96:101, bet. 1995/96:BoU10 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m., rskr. 1995/96:227

Ändringar i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder

Förordning (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:56 om bostadsbyggandets finansiering år 1992, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:BoU9, rskr 1991/92:75
Upphävd: 2004‑04‑15
Ändring, SFS 1992:123
Rubrik: Förordning (1992:123) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 1, 5, 15, 20 §§
Ikraft: 1992‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1992:987
Rubrik: Förordning (1992:987) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: upph. 7, 8, 9, 10, 11, 14 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 18, 22 §§; nya 13 a, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §; omtryck
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:87
Rubrik: Förordning (1993:87) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 1 p övergångsbest. till 1992:987
Ikraft: 1993‑03‑01
Förarbeten: Jfr bet. 1992/93:BoU9, rskr. 1992/93:76
Ändring, SFS 1993:1594
Rubrik: Förordning (1993:1594) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 2, 6, 12, 13 a §§, 1 p övergångsbest. till 1992:987; omtryck
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:999
Rubrik: Förordning (1994:999) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 1 p övergångsbest. till 1992:987
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:185
Rubrik: Förordning (1995:185) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1995:957
Rubrik: Förordning (1995:957) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 13 a, 16 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop, 1994/95:218, 1994/95:150 (bil.12 s.14), bet. 1994/95:BoU21, 1994/95:BoU22, rskr. 1994/95:396, 1994/95:428
Ändring, SFS 1995:1135
Rubrik: Förordning (1995:1135) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1995:957
Ikraft: 1995‑11‑15
Ändring, SFS 1996:347
Rubrik: Förordning (1996:347) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:101, bet. 1995/96:BoU10, rskr. 1995/96:227
Ändring, SFS 1998:669
Rubrik: Förordning (1998:669) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 4, 6, 17 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:119, bet. 1997/98:BoU10, rskr. 1997/98:306
Ändring, SFS 1998:1399
Rubrik: Förordning (1998:1399) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 5, 17, 20 §§, 1 p övergångsbest. till 1992:987
Ikraft: 1998‑12‑15
Ändring, SFS 2000:213
Rubrik: Förordning (2000:213) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1191
Rubrik: Förordning (2001:1191) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 2, 15 §§
Ikraft: 2002‑02‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:BoU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:91
Ändring, SFS 2002:361
Rubrik: Förordning (2002:361) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:670
Rubrik: Förordning (2002:670) om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder
Omfattning: nuvarande 6 a, 12, 13, 13 a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§ betecknas 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 12, 13, 15, 16, 18, 19 a, 20 §§ sätts närmast före 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, nya 9, 10, 11, 15, 16, 17 §§; nya 8 §, rubr. närmast före 6, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2002‑08‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 18, bet. 2001/02:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:326
Ändring, SFS 2004:105
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman