Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning

» Läs lagen (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:339 :
prop. 1995/96:145, bet. 1995/96:UbU8 Kvalificerad yrkesutbildning m.m., rskr. 1995/96:224

Förarbeten till lagen (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning och ändringar i lagen

Lag (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1996‑06‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:145, bet. 1995/96:UbU8, rskr. 1995/96:224
Upphävd: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:239
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman