Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:334) om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:334) om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)

» Läs produktsäkerhetslagen (1988:1604) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:334 :
prop. 1995/96:123, bet. 1995/96:LU21 Produktsäkerhetslagen och offentlig verksamhet, rskr. 1995/96:211

Förarbeten till produktsäkerhetslagen (1988:1604) och ändringar i lagen

Produktsäkerhetslag (1988:1604)
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:23 om produktsäkerhetslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:61
Upphävd: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 1991:358
Rubrik: Lag (1991:358) om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)
Omfattning: ändr. 1, 17, 22 §§; nya 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:91 om hinder för export av farliga varor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU31, rskr 1990/91:271
Ändring, SFS 1994:610
Rubrik: Lag (1994:610) om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:610
Ändring, SFS 1995:1715
Rubrik: Lag (1995:1715) om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)
Omfattning: ändr. 9, 26 §§
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:334
Rubrik: Lag (1996:334) om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:123, bet. 1995/96:LU21, rskr. 1995/96:211
Ändring, SFS 2004:451
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman