Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:324) om upphävande av förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:324) om upphävande av förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort

Förarbeten till SFS 1996:324 :
Jfr prop. 1995/96:118, bet. 1995/96:TU14 Ändringar i körkortslagen, rskr. 1995/96:195

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman