Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:323) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:323) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)

» Läs vägtrafikkungörelsen (1972:603) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:323 :
EGTL237/91 s1 CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ]

Förarbeten till vägtrafikkungörelse (1972:603) och ändringar i lagen

Vägtrafikkungörelse (1972:603)
Departement: Näringsdepartementet
Upphävd: 1999‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1972:605
Omfattning: ikrafttr.best.
Ändring, SFS 1973:114
Omfattning: ändr. 13, 20, 50, 53, 96, 110, 135, 136 §§
Ändring, SFS 1973:182
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1973:770
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1974:100
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 2; ändr. 1, 2, 7, 20, 23, 33, 61, 66, 72, 106, 154 §§, den nya bil. 2; ny bil. 1
Ändring, SFS 1974:489
Omfattning: ändr. 159, 162, 169 §§; ny 117 a §
Ändring, SFS 1974:700
Omfattning: ändr. 169 §, bil. 1
Ändring, SFS 1975:43
Omfattning: ändr. 159, 162, 164 §§; nya 117 b, 159 a §§
Ändring, SFS 1975:613
Omfattning: ändr. 1, 11, 12 §§
Ändring, SFS 1975:882
Omfattning: ändr. 2, 61 §§
Ändring, SFS 1976:369
Rubrik: Förordning (1976:369) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 163 §
Ändring, SFS 1976:730
Rubrik: Förordning (1976:730) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 152, 157, 167 §§
Ändring, SFS 1976:780
Rubrik: Förordning (1976:780) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 68, 89, 117 a, 123, 148, 152, 155, 159 §§
Ändring, SFS 1976:1129
Rubrik: Förordning (1976:1129) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 164 §
Ändring, SFS 1977:113
Rubrik: Förordning (1977:113) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 90–94, 142, 162, 164, 169 §§
Ändring, SFS 1977:637
Rubrik: Förordning (1977:637) om ändring i förordningen (1977:113) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1977:113
Ändring, SFS 1977:875
Rubrik: Förordning (1977:875) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 152 §
Ändring, SFS 1978:25
Rubrik: Förordning(1978:25) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 117 b, 148 §§
Ändring, SFS 1978:26
Rubrik: Förordning (1978:26) om ändring i förordningen (1975:43) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:43
Ändring, SFS 1978:576
Rubrik: Förordning (1978:576) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: upph. 159 a §; ändr. 145, 148, 152, 154, 156, 159, 162, 165, 167, 169, 170 §§; ny 148 a §
Ändring, SFS 1978:1000
Rubrik: Förordning (1978:1000) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 20, 23, 24, 72, 74, 147, 167 §§, bil. 1; omtryck
Ändring, SFS 1979:783
Rubrik: Förordning (1979:783) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 3, 65, 148, 148 a, 150, 152, 156–160, 162, 169 §§, rubr. närmast före 157 §
Ändring, SFS 1979:1083
Rubrik: Förordning (1979:1083) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 108 §§
Ändring, SFS 1980:113
Rubrik: Förordning (1980:113) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 148, 154, 155, 159 §§
Ändring, SFS 1980:667
Rubrik: Förordning (1980:667) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: upph. 98 §; ändr. 90, 104, 107 §§
Ändring, SFS 1980:1116
Rubrik: Förordning (1980:1116) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 37, 107, 147, 162 §§
Ändring, SFS 1981:65
Rubrik: Förordning (1981:65) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: upph. 145 §; ändr. 164 §
Ändring, SFS 1982:15
Rubrik: Förordning (1982:15) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 90, 91, 93–96, 99, 100, 104, 163, 164 §§
Ändring, SFS 1982:711
Rubrik: Förordning (1982:711) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 117 a, 154, 162 §§
Ändring, SFS 1982:931
Rubrik: Förordning (1982:931) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 152 §
Ändring, SFS 1983:114
Rubrik: Förordning (1983:114) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 115, 148, 159 §§
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:807
Rubrik: Förordning (1983:807) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 87, 90, 117 b; ny 159 a §§
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1984:78
Rubrik: Förordning (1984:78) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 156, 159, 159 a §§
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1984:4
Ändring, SFS 1984:881
Rubrik: Förordning (1984:881) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 147, 148, 150, 152, 157–160, 162, 169, 170 §§
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:20
Rubrik: Förordning (1985:20) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 65, 69, 152, 164, 167 §§
Ikraft: 1985‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:380
Rubrik: Förordning (1985:380) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: upph. 28, 65, 89, 125, 131, 133, 134, 138, 143 §§; ändr. 2, 4, 11, 12, 20–27, 29, 30, 32, 36, 37, 40, 47, 48, 50–53, 56–62, 64, 66, 68, 71–73, 79,80, 82–86, 100, 105, 106, 111, 116, 118–124, 126, 128–130, 132, 135–137, 144, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 155, 157–159, 160, 162, 164, 167, 169, 170 §§, rubr. närmast före 45, 80 §§, bil. 1; ny 80 a §; omtryck
Ikraft: 1986‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1985:4
Ändring, SFS 1986:16
Rubrik: Förordning (1986:16) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 117 a §
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1986:1252
Rubrik: Förordning (1986:1252) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 152, 164, 169 §§, rubr. närmast före 169 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:211
Rubrik: Förordning (1987:211) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 148 a, 152 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:217
Rubrik: Förordning (1987:217) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: nya 155 a, 162 a §§
Ikraft: 1987‑06‑01
Ändring, SFS 1987:835
Rubrik: Förordning (1987:835) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 163, 164 §§
Ikraft: 1987‑10‑01
Ändring, SFS 1988:67
Rubrik: Förordning (1988:67) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 117 a, 159, 164 §§
Ikraft: 1988‑04‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:33 om säkerheten för barn i bil m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:89
Ändring, SFS 1988:457
Rubrik: Förordning (1988:457) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 68, 123, 155, 155 a, 156 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1086
Rubrik: Förordning (1988:1086) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 72, 107, 111, 115, 147, 164 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:670
Rubrik: Förordning (1989:670) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: nuvarande bil. 1, 2 betecknas 2, 3; ändr. 2, 106, 147 §§, nya bil. 2, 3; ny bil. 1
Ikraft: 1990‑04‑01
Ändring, SFS 1989:747
Rubrik: Förordning (1989:747) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 164 §
Ikraft: 1989‑10‑01
Ändring, SFS 1989:938
Rubrik: Förordning (1989:938) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 66, 92, 93, 118, 119, 121, 122, 123, 162, 169 §§, rubr. närmast före 118 §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1200
Rubrik: Förordning (1990:1200) om ändring i förordningen (1989:938) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1989:938
Ändring, SFS 1990:1211
Rubrik: Förordning (1990:1211) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 1, 147, 151 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:103
Rubrik: Förordning (1991:103) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 106, 164, 168 §§
Ikraft: 1991‑04‑01
Ändring, SFS 1991:772
Rubrik: Förordning (1991:772) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 159 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1217
Rubrik: Förordning (1991:1217) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 157, 158 §§
Ikraft: 1991‑09‑01
Ändring, SFS 1991:1365
Rubrik: Förordning (1991:1365) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 164 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1607
Rubrik: Förordning (1991:1607) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 170 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:255
Rubrik: Förordning (1992:255) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 147 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:365
Rubrik: Förordning (1992:365) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: nya 156 a §, rubr. närmast före 156 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:978
Rubrik: Förordning (1992:978) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 159 §
Ikraft: 1992‑10‑01
Ändring, SFS 1992:1756
Rubrik: Förordning (1992:1756) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 3, 64, 99, 106, 108, 148 a, 152, 157, 158, 159, 159 a, 162, 169 §§, bil. 1
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1757
Rubrik: Förordning (1992:1757) om ändring i förordningen (1989:938) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 66, 92, 93, 118, 119, 121, 122, 123 §§ i 1989:938
Ändring, SFS 1993:1356
Rubrik: Förordning (1993:1356) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 20, 37, 66, 99, 104, 147 §§; nya 138 §, rubr. närmast före 138 §
Ikraft: 1994‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:126
Rubrik: Förordning (1994:126) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 164 §
Ikraft: 1994‑05‑01
Ändring, SFS 1994:663
Rubrik: Förordning (1994:663) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 157 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1393
Rubrik: Förordning (1994:1393) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 93, 106, 147, 152, 167 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:142
Rubrik: Förordning (1995:142) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1353
Rubrik: Förordning (1995:1353) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 166 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:323
Rubrik: Förordning (1996:323) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: EGTL237/91 s1
CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:696
Rubrik: Förordning (1997:696) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 66, 109, 160 §§, bil. 1
Ikraft: 1997‑11‑01
Förarbeten: EGTL235/96 s59, EGTL109/83 s8, EGTL100/94 s30
CELEX-nr: 396L0053 [ pdf ] 383L0189 [ pdf ] 394L0010 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:718
Rubrik: Förordning (1997:718) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 151 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1997:1019
Rubrik: Förordning (1997:1019) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1299
Rubrik: Förordning (1997:1299) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 111 §§
Ikraft: 1998‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL277/97 s24
CELEX-nr: 397L0054 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:37
Rubrik: Förordning (1998:37) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 64, 147, 148 a, 152, 159, 167 §§
Ikraft: 1998‑03‑01
Ändring, SFS 1998:203
Rubrik: Förordning (1998:203) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 156 a §
Ikraft: 1998‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:987
Rubrik: Förordning (1998:987) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 115, 147 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1261
Rubrik: Förordning (1998:1261) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 7, 20, 21, 23, 33, 71, 74, 80 a, 92, 93, 127, 128, 130, 139, 142, 154, 156 §§
Ikraft: 1998‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1276
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1999:14
Rubrik: Förordning (1999:14) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1999‑03‑01
Ändring, SFS 1999:238
Rubrik: Förordning (1999:238) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 2, 66 §§
Ikraft: 1999‑06‑01
Ändring, SFS 1999:252
Rubrik: Förordning (1999:252) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 117 a, 163, 164, 165, 166 §§; ny 4 a §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:485
Rubrik: Förordning (1999:485) om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
Omfattning: ändr. 74, 142, 154, 156 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman