Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:322) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:322) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)

» Läs fordonskungörelsen (1972:595) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:322 :
EGTL237/91 s1 CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ]

Förarbeten till fordonskungörelsen (1972:595) och ändringar i lagen

Fordonskungörelse (1972:595)
Departement: Näringsdepartementet
Upphävd: 2003‑05‑01
Ändring, SFS 1972:605
Omfattning: ikrafttr.best.
Ändring, SFS 1973:111
Omfattning: ändr. 35, 43, 47, 72, 73, 89 §§
Ändring, SFS 1973:767
Omfattning: ändr. 3, 5, 38, 39, 43, 45, 47, 67, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 87 §§
Ändring, SFS 1974:41
Omfattning: ändr. 70 §
Ändring, SFS 1974:103
Omfattning: ändr. 2, 3, 38, 53, 66 §§
Ändring, SFS 1975:401
Omfattning: upph. 87 §; ändr. 3, 60, 62, 72, 89, 96, 105, 106, 117 §§
Ändring, SFS 1975:785
Omfattning: upph. 110 §
Ändring, SFS 1975:881
Omfattning: ändr. 45, 70, 76 §§
Ändring, SFS 1976:366
Rubrik: Förordning (1976:366) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 109 §
Ändring, SFS 1976:778
Rubrik: Förordning (1976:778) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3, 7, 11, 12, 23, 36, 42, 43, 45, 47, 67, 68, 70, 71, 75, 80, 89, 102, 103, 106 §§; omtryck
Ändring, SFS 1978:326
Rubrik: Förordning (1978:326) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3, 35, 36, 43, 44, 46–48, 51, 53, 55, 57–61, 65–67, 69, 71, 73, 74, 83, 84, 88, 89, 115, 116 §§
Ändring, SFS 1978:456
Rubrik: Förordning (1978:456) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 6, 105 §§; ny 13 a §
Ändring, SFS 1978:701
Rubrik: Förordning (1978:701) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 4, 35, 104 §§; ny 9 a §
Ändring, SFS 1979:641
Rubrik: Förordning (1979:641) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 40, 41, 44 §§; ändr. 3–5, 12–13 a, 30, 36–38, 42, 45, 47, 53, 56, 57, 60, 63, 67, 68, 70–73, 89, 96, 102–106, 109, 115, 117 §§, rubr. närmast före 102 §; omtryck
Ändring, SFS 1980:668
Rubrik: Förordning (1980:668) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 20, 26 §§
Ändring, SFS 1980:813
Rubrik: Förordning (1980:813) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 101 §
Ändring, SFS 1980:1117
Rubrik: Förordning (1980:1117) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 36, 55, 70, 75, 76, 115, 117 §§
Ändring, SFS 1981:66
Rubrik: Förordning (1981:66) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 106 §
Ändring, SFS 1981:940
Rubrik: Förordning (1981:940) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 26, 72, 76, 78 §§
Ändring, SFS 1982:12
Rubrik: Förordning (1982:12) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 46 §; ändr. 3, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 33, 38, 42, 43, 47, 60, 62, 65–67, 70, 73, 76, 78, 80, 103 §§; omtryck
Ändring, SFS 1982:281
Rubrik: Förordning (1982:281) om ändring i förordningen (1982:12) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1982:12
Ändring, SFS 1983:116
Rubrik: Förordning (1983:116) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 11, 13, 13 a, 20, 35, 68, 72, 81, 91, 98, 102, 104, 105, 115–117 §§; ny 62 a §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:280
Rubrik: Förordning (1983:280) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 33 §; ny 102 a §
Ikraft: 1983‑10‑01
Ändring, SFS 1983:772
Rubrik: Förordning (1983:772) om ändring i förordningen (1983:280) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 102 a §, ikrafttr.best. till 1983:280
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:806
Rubrik: Förordning (1983:806) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3, 17, 48, 55 §§
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1983:906
Rubrik: Förordning (1983:906) om ändring i förordningen (1983:806) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till1983:806
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:102
Rubrik: Förordning (1985:102) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 97 §; ändr. 3, 13 a, 16, 17, 30, 38, 45, 47, 74, 81, 82, 86, 89, 92–94, 96, 99, 102–103, 105, 107–109 §§; ny 87 §
Ikraft: 1985‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:381
Rubrik: Förordning (1985:381) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1986‑04‑01
Ändring, SFS 1985:744
Rubrik: Förordning (1985:744) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: nya 101 §, rubr. närmast före 101 §
Ikraft: 1985‑11‑01
Ändring, SFS 1986:58
Rubrik: Förordning (1986:58) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1986‑03‑18
Ändring, SFS 1986:684
Rubrik: Förordning (1986:684) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 36, 43, 55 §§
Ikraft: 1987‑03‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1986:8
Ändring, SFS 1986:974
Rubrik: Förordning (1986:974) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:30
Rubrik: Förordning (1987:30) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 2, 49 §§
Ikraft: 1987‑04‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1987:1
Ändring, SFS 1987:766
Rubrik: Förordning (1987:766) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 9, 35, 36, 55, 82 §§
Ikraft: 1987‑08‑01
Ändring, SFS 1987:836
Rubrik: Förordning (1987:836) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 105, 106–109, 111 §§
Ikraft: 1987‑10‑01
Ändring, SFS 1988:110
Rubrik: Förordning (1988:110) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 85, 115, 117 §§, rubr. närmast före 115 §
Ikraft: 1988‑04‑01
Ändring, SFS 1988:1070
Rubrik: Förordning (1988:1070) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 4, 55 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:72
Rubrik: Förordning (1989:72) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 9 a, 13 a, 104, 117 §§; nya 9 b, 13 b
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:939
Rubrik: Förordning (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 19 §, rubr. närmast före 19 §; ändr. 1, 3, 11, 12, 20, 22, 26, 42, 70, 73, 77–80, 96 §§, rubr. närmast före 8 §; ny 104 a §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:988
Rubrik: Förordning (1990:988) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 11, 22 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1989:939
Ändring, SFS 1990:989
Rubrik: Förordning (1990:989) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 42, 74 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1201
Rubrik: Förordning (1990:1201) om ändring i förordningen (1990:988) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. ikraftträdande- och övergångsbest. till 1990:988 (upph. genom 1992:254)
Ändring, SFS 1990:1210
Rubrik: Förordning (1990:1210) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 14, 17, 30, 38, 72 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:940
Rubrik: Förordning (1991:940) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 26 § i 1989:939
Ändring, SFS 1991:941
Rubrik: Förordning (1991:941) om ändring i förordningen (1990:1201) om ändring i förordningen (1990:988) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1990:1201 (upph. genom 1992:254)
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1421
Rubrik: Förordning (1991:1421) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 76 §; ändr. 13 a, 45, 47, 74, 75, 78, 85, 102, 106, 117 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1422
Rubrik: Förordning (1991:1422) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 77, 79 §§ i 1989:939
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1423
Rubrik: Förordning (1991:1423) om ändring i förordningen (1990:988) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1990:988 (upph. genom 1992:254)
Ändring, SFS 1991:1531
Rubrik: Förordning (1991:1531) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 9, 35, 36, 55, 82 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:254
Rubrik: Förordning (1992:254) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 11 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1990:988
Ändring, SFS 1992:363
Rubrik: Förordning (1992:363) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: nya 101 a §, rubr. närmast före 101 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:808
Rubrik: Förordning (1992:808) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ny 84 a §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1754
Rubrik: Förordning (1992:1754) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 13, 36, 47, 53, 56, 57, 60, 62 a, 66, 67, 68, 71, 72, 84 a, 89, 96, 102, 102 a, 103, 104, 104 a, 115, 117 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1758
Rubrik: Förordning (1992:1758) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 1, 3, 11, 20, 22, 26 §§ i 1989:939
Ändring, SFS 1992:1759
Rubrik: Förordning (1992:1759) om ändring i förordningen (1991:1422) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 79 §; ändr. 77 § i 1991:1422
Ändring, SFS 1993:94
Rubrik: Förordning (1993:94) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 36, 37, 43, 115 §§
Ikraft: 1993‑04‑01
Ändring, SFS 1993:596
Rubrik: Förordning (1993:596) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 82 §
Ikraft: 1993‑10‑01
Ändring, SFS 1993:926
Rubrik: Förordning (1993:926) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 13 b §; ändr. 11 §
Ikraft: 1993‑09‑01
Ändring, SFS 1993:1031
Rubrik: Förordning (1993:1031) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 55 §
Ikraft: 1993‑10‑01
Ändring, SFS 1993:1351
Rubrik: Förordning (1993:1351) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 12, 13 §§; ändr. 11, 13 a, 22, 23, 33, 74, 82, 92, 102, 104, 106, 117 §§; ny 13 b §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:1351 i vissa delar
Ändring, SFS 1994:111
Rubrik: Förordning (1994:111) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1994‑04‑15
Ändring, SFS 1994:296
Rubrik: Förordning (1994:296) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 9, 36, 55, 82 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:592
Rubrik: Förordning (1994:592) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 102 §; ny 77 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1254
Rubrik: Förordning (1994:1254) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ny 9 c §
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2042
Rubrik: Förordning (1994:2042) om ändring i förordningen (1993:1351) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1993:1351
Ändring, SFS 1994:2055
Rubrik: Förordning (1994:2055) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3, 35, 36, 43, 47, 48, 51, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62 a, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 83, 84, 87, 88, 89, 93, 101, 105, 115, 116 §§; nya 7 a, 7 b, 55 a §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:144
Rubrik: Förordning (1995:144) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 2, 13 b §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:324
Rubrik: Förordning (1995:324) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 35, 74, 91 §§
Ikraft: 1995‑04‑15
Ändring, SFS 1995:522
Rubrik: Förordning (1995:522) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 74, 82 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:688
Rubrik: Förordning (1995:688) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 82 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1032
Rubrik: Förordning (1995:1032) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 82 §
Ikraft: 1995‑08‑15
Ändring, SFS 1995:1357
Rubrik: Förordning (1995:1357) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 36, 37, 68, 72, 73, 90, 96, 112 §§, rubr. närmast före 90 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:169
Rubrik: Förordning (1996:169) om ändring i förordningen (1993:1351) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 1993:1351 i de delar som ännu inte trätt i kraft
Ändring, SFS 1996:170
Rubrik: Förordning (1996:170) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 11, 13 b, 22, 23, 106 §§
Ikraft: 1996‑04‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1996:322
Rubrik: Förordning (1996:322) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: EGTL237/91 s1
CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:513
Rubrik: Förordning (1996:513) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL371/92 s1
CELEX-nr: 392L0097 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:712
Rubrik: Förordning (1996:712) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:801
Rubrik: Förordning (1996:801) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 106, 107, 108, 109, 111 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1996‑08‑01
Ändring, SFS 1996:1126
Rubrik: Förordning (1996:1126) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ny 74 a §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:695
Rubrik: Förordning (1997:695) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3, 5, 21, 39, 67, 74, 75, 77, 84 a, 101 a §§
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL235/96 s59, EGTL46/97 s1
CELEX-nr: 396L0053 [ pdf ] 396L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:1302
Rubrik: Förordning (1997:1302) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3, 7 a, 55 a §§
Ikraft: 1998‑02‑01
Förarbeten: EGTL277/97 s24
CELEX-nr: 397L0054 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:3
Rubrik: Förordning (1998:3) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 89 §
Ikraft: 1998‑03‑01
Ändring, SFS 1998:55
Rubrik: Förordning (1998:55) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 80, 81, 84, 84 a, 86, 89, 91, 93, 96 §§; ny 34 a §
Ikraft: 1998‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL46/97 s1
CELEX-nr: 396L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:505
Rubrik: Förordning (1998:505) om ändring i förordningen (1996:1126) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:1126
Ikraft: 1998‑06‑30
Ändring, SFS 1998:781
Rubrik: Förordning (1998:781) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 13 a, 74 a §§; ändr. 3, 11, 73, 74, 82, 92, 101 a, 104, 107, 117 §§
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1018
Rubrik: Förordning (1998:1018) om ändring i förordningen (1998:55) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1998:55
Ändring, SFS 1998:1263
Rubrik: Förordning (1998:1263) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3, 9 b, 14, 16, 17, 36, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 55 a, 59, 60, 62 a, 63, 104, 107 §§; nya 18, 22 a §§
Ikraft: 1998‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL225/92 s72, EGTL226/97 s1
CELEX-nr: 392L0061 [ pdf ] 397L0024 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1650
Rubrik: Förordning (1998:1650) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 55 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: EGTL76/70 s1, EGTL286/98 s34
CELEX-nr: 370L0220 [ pdf ], 398L0077 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:236
Rubrik: Förordning (1999:236) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3, 9, 14, 38 §§
Ikraft: 1999‑06‑01
Ändring, SFS 1999:261
Rubrik: Förordning (1999:261) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 2, 3 p övergångsbest. till 1998:1263
Ikraft: 1999‑06‑07
Ändring, SFS 1999:482
Rubrik: Förordning (1999:482) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 89 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:618
Rubrik: Förordning (1999:618) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑10‑01
Ändring, SFS 1999:760
Rubrik: Förordning (1999:760) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 77 §
Ikraft: 1999‑11‑15
Ändring, SFS 1999:1192
Rubrik: Förordning (1999:1192) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:658
Rubrik: Förordning (2000:658) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 35, 83, 93, 96 §§; ny 84 b §
Ikraft: 2000‑09‑01
Ändring, SFS 2000:736
Rubrik: Förordning (2000:736) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:1263
Ikraft: 2000‑11‑01
Ändring, SFS 2000:759
Rubrik: Förordning (2000:759) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 7 a, 55 a §§
Ikraft: 2000‑12‑01
Förarbeten: EGTL173/2000 s1, EGTL203/2000 s9, EGTL106/2000 s1, EGTL334/1999 s43, EGTL44/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0025 [ pdf ] 32000L0040 [ pdf ] 32000L0007 [ pdf ] 31999L0102 [ pdf ] 31999L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:956
Rubrik: Förordning (2000:956) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 102 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1166
Rubrik: Förordning (2000:1166) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 2, 7 a, 17, 55 a, 78 §§; omtryck
Ikraft: 2001‑02‑01
Ändring, SFS 2001:157
Rubrik: Förordning (2001:157) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2001‑05‑15 överg.best.
Förarbeten: EGTL106/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0007 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:657
Rubrik: Förordning (2001:657) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: upph. 4, 5, 64, 65, 101 a §, rubr. närmast före 65, 101 a §§; ändr. 2, 3, 7, 35, 36, 37, 43, 47, 55, 60, 66, 70, 77 a, 89, 93, 96 §§; ny 36 a §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:773
Rubrik: Förordning (2001:773) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 11 §; ny 104 b §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg. best.
Förarbeten: EGTL203/2000 s9, EGTL203/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0040 [ pdf ], 32000L0030 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:1089
Rubrik: Förordning (2001:1089) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 9, 35, 36, 55, 82 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:190
Rubrik: Förordning (2002:190) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 82 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2002:285
Rubrik: Förordning (2002:285) om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
Omfattning: ändr. 7 a, 55 a §§; ny 91 a §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL042/1970 s1, EGTL018/2002 s1, EGTL076/1970 s1, EGTL016/2002 s32, EGTL084/1974 s10, EGTL028/2001 s1, EGTL036/1988 s33, EGTL107/2001 s10, EGTL203/2000, EGTL046/1997 s1, EGTL048/2001 s1
CELEX-nr: 31970L0156 [ pdf ], 32001L0116 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32001L0100 [ pdf ], 31974L0150 [ pdf ], 32001L0003 [ pdf ], 31988L0077 [ pdf ], 32001L0027 [ pdf ], 32000L0030 [ pdf ], 31996L0096 [ pdf ], 32001L0011 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:574
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman