Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:321) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:321) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)

» Läs körkortsförordningen (1977:722) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:321 :
EGTL237/91 s1 CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ]

Ändringar i körkortsförordning (1977:722)

Körkortsförordning (1977:722)
Departement: Kommunikationsdepartementet
Upphävd: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1978:110
Rubrik: Förordning (1978:110) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 98 §
Ändring, SFS 1980:981
Rubrik: Förordning (1980:981) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ny 87 a §
Ändring, SFS 1981:94
Rubrik: Förordning (1981:94) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: upph. 48, 66, 78, 88 §§; nuvarande 87 a § betecknas 88 §; ändr. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13–16, 20–24, 26, 28–30, 33–43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 59–61, 64, 65, 67, 68, 72, 75, 77, 82–84, 86, 87, nya 88, 89–102, 104–109 §§, rubr. närmast före 49 §, bil.; ny 102 a §; omtryck
Ändring, SFS 1981:747
Rubrik: Förordning (1981:747) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 77, 85 §§
Ändring, SFS 1981:1069
Rubrik: Förordning (1981:1069) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 11, 13, 14, 77, 84, 87, 91–93, 95, 100, 106 §§
Ändring, SFS 1982:307
Rubrik: Förordning (1982:307) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 8, 11, 12, 77, 83 §§, bil.
Ändring, SFS 1982:858
Rubrik: Förordning (1982:858) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 7, 17, 19, 65, 74, 101 §§
Ändring, SFS 1983:2
Rubrik: Förordning (1983:2) om ändring i förordningen (1982:858) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1982:858
Ikraft: 1983‑02‑01
Ändring, SFS 1983:403
Rubrik: Förordning (1983:403) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 3, 4, 11, 12, 15, 32, 38, 42, 48, 79, 83 §§, bil.; omtryck
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:1016
Rubrik: Förordning (1983:1016) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 83, 84, 86, 87, 90–93, 99, 101 §§
Ikraft: 1984‑01‑10 överg.best.
Ändring, SFS 1984:217
Rubrik: Förordning (1984:217) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 12, 15, 19 §§
Ikraft: 1984‑05‑29
Ändring, SFS 1984:773
Rubrik: Förordning (1984:773) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 83–85, 91, 93 §§
Ikraft: 1984‑11‑06
Ändring, SFS 1985:432
Rubrik: Förordning (1985:432) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22–27, 29, 32, 41, 57, 64, 65, 75, 81, 83, 91, 101, 106, 108 §§; nya 59 a, 89 a §§, rubr.närmast före 59 a §
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:899
Rubrik: Förordning (1985:899) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 83 §
Ikraft: 1986‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:174
Rubrik: Förordning (1986:174) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 91 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1986:374
Rubrik: Förordning (1986:374) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 36, 49, 59, 73, 77, 80, 82, 101, 106–108 §§, rubr. närmast före 49 §, 91 § i 1986:174
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:31
Rubrik: Förordning (1987:31) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 102 b §
Ikraft: 1987‑04‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1987:1
Ändring, SFS 1987:91
Rubrik: Förordning (1987:91) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 12, 20, 23, 34 §§; nya 34 a §, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:210
Rubrik: Förordning (1987:210) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 83, 85 §§
Ikraft: 1987‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:982
Rubrik: Förordning (1988:982) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:213
Rubrik: Förordning (1989:213) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 17, 38, 41, 42, 73, 83, 87, 102 b §§
Ikraft: 1989‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:594
Rubrik: Förordning (1989:594) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: upph. 88 §; ändr. 36, 50, 91, 95, 96, 100, 102 a, 105 §§
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:852
Rubrik: Förordning (1989:852) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 4, 8, 10–12, 16, 19, 22, 34, 34 a, 40–42, 48, 77, 83, 86, 91, 95–97, 100, 102, 105 §§, bil.; nya 22 a, 42 a §§, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:942
Rubrik: Förordning (1989:942) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 4, 8, 53, 72, 73, 75, 77 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:963
Rubrik: Förordning (1990:963) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 10, 91 §§
Ikraft: 1990‑11‑01
Ändring, SFS 1990:1030
Rubrik: Förordning (1990:1030) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 93, 94 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1204
Rubrik: Förordning (1990:1204) om ändring i förordningen (1989:942) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. ikraftträdande- och övergångsbest. till 1989:942
Ändring, SFS 1991:781
Rubrik: Förordning (1991:781) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 9, 11, 26, 57, 64, 83, 86, 91 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1218
Rubrik: Förordning (1991:1218) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 59 a, 93 §§
Ikraft: 1991‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1368
Rubrik: Förordning (1991:1368) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 105 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:66
Rubrik: Förordning (1992:66) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 84 §
Ikraft: 1992‑04‑01
Ändring, SFS 1992:293
Rubrik: Förordning (1992:293) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 94 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:367
Rubrik: Förordning (1992:367) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: nya 110 §, rubr. närmast före 110 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1399
Rubrik: Förordning (1992:1399) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 2, 5, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 22 a, 25, 26, 29, 34, 34 a, 37, 42, 50, 53, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 75, 83, 84, 86, 87, 89, 89 a, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102 a, 107, 108, 109 §§, bil., 6 p övergångsbest. till 1989:852
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1765
Rubrik: Förordning (1992:1765) om ändring i förordningen (1989:942) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 4, 8, 53, 72, 73, 75, 77 §§ i 1989:942
Ändring, SFS 1992:1766
Rubrik: Förordning (1992:1766) om ändring i förordningen (1990:1204) om ändring i förordningen (1989:942) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1990:1204
Ändring, SFS 1993:821
Rubrik: Förordning (1993:821) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 10, 11, 72, 83, 98 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1000
Rubrik: Förordning (1993:1000) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 10, 73, 77, 91, 106, 107, 108 §§; ny 78 §
Ikraft: 1993‑09‑01
Ändring, SFS 1993:1049
Rubrik: Förordning (1993:1049) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 91 §
Ikraft: 1993‑10‑01
Ändring, SFS 1993:1713
Rubrik: Förordning (1993:1713) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 97 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:513
Rubrik: Förordning (1994:513) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 22 a, 78 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:878
Rubrik: Förordning (1994:878) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 16, 91 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1197
Rubrik: Förordning (1994:1197) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 10, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 59, 82, 86, 91, 98, 102 a, 106, 107 §§, rubr. närmast före 49 §; ny 82 a §
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2090
Rubrik: Förordning (1994:2090) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 8, 16, 34 a §§
Ikraft: 1994‑05‑01
Ändring, SFS 1995:138
Rubrik: Förordning (1995:138) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:218
Rubrik: Förordning (1995:218) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 107, 108 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:438
Rubrik: Förordning (1995:438) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 59 a §; ny 30 a §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:321
Rubrik: Förordning (1996:321) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: upph. 15, 29, 30, 31, 32, 40 §§, rubr. närmast före 7, 15, 31 §§, bil.; ändr. 3, 4, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 22, 22 a, 23, 25, 26, 30 a, 33, 34, 34 a, 35, 37, 38, 41, 42, 42 a, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 57, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 89 a, 91, 93, 98, 99, 101, 105, 106, 107, 108, 110 §§; nya 6 a, 7 a, 12 a, 19 a, 25 a, 26 a, 35 a, 37 a, 41 a, 74 a, 101 a §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL237/91 s1
CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1555
Rubrik: Förordning (1996:1555) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 82, 101 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:96
Rubrik: Förordning (1997:96) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 73, 76 §§
Ikraft: 1997‑06‑01
Ändring, SFS 1997:664
Rubrik: Förordning (1997:664) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 80 §
Ikraft: 1997‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1300
Rubrik: Förordning (1997:1300) om ändring i körkortsförordningen (1977:722)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑02‑01
Förarbeten: EGTL277/97 s2
CELEX-nr: 397L0054 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:980
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman