Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477)

» Läs körkortslagen (1977:477) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:320 :
prop. 1995/96:118, bet. 1995/96:TU14 Ändringar i körkortslagen, rskr. 1995/96:195, EGTL237/91 s1 CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ]

Förarbeten till körkortslagen (1977:477) och ändringar i lagen

Körkortslag (1977:477)
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: prop. 1976/77:113 om körkortslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:TU25 [ pdf ], rskr 1976/77:334
Upphävd: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1977:720
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1978:94
Rubrik: Lag (1978:94) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1980:622
Rubrik: Lag (1980:622) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 39 §, rubr. närmast före 39 §
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:SoU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:385
Ändring, SFS 1980:977
Rubrik: Lag (1980:977) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 2, 8–10, 15, 16, 18, 19, 21–24, 26, 32, 38, 39 §§, rubr. närmast före 39 §; nya 40–49 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1979/80:178 om fortsatt körkortsreform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:TU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:29
Ändring, SFS 1981:1068
Rubrik: Lag (1981:1068) om ändring i lagen (1980:977) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1980:977
Ändring, SFS 1982:305
Rubrik: Lag (1982:305) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1982:1088
Rubrik: Lag (1982:1088) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 28 §§
Förarbeten: prop. 1982/83:13 om ändring i körkortslagen (1977:477) m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:TU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:36
Ändring, SFS 1985:197
Rubrik: Lag (1985:197) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 16, 21–23 §§
Ikraft: 1985‑05‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:117 med förslag till järnvägstrafiklag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1985:431
Rubrik: Lag (1985:431) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 2, 12, 15, 18, 20, 22, 40, 49 §§
Ikraft: 1985‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1984/85:137 om vissa körkortsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:TU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:384
Ändring, SFS 1986:373
Rubrik: Lag (1986:373) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 16, 22, 23 §§; ny 47 a §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:115 om ändring i körkortslagen (1977:477) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:TU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:348
Ändring, SFS 1989:591
Rubrik: Lag (1989:591) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 7, 12, 15, 22, 23, 31 §§, rubr. närmast före 7 §; nya 6 a, 17 a §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:134 om ändring i körkortslagen (1977:477), m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:TU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:308
Ändring, SFS 1989:700
Rubrik: Lag (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 30 §§
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:151
Rubrik: Lag (1990:151) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 16, 21, 22 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1160
Rubrik: Lag (1990:1160) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 16, 21–23 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1990:1194
Rubrik: Lag (1990:1194) om ändring i lagen (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1989:700
Ändring, SFS 1992:1728
Rubrik: Lag (1992:1728) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1729
Rubrik: Lag (1992:1729) om ändring i lagen (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 30 §§ i 1989:700
Ändring, SFS 1992:1730
Rubrik: Lag (1992:1730) om ändring i lagen (1990:1194) om ändring i lagen (1989:700) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1990:1194
Ändring, SFS 1993:820
Rubrik: Lag (1993:820) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 17, 22 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:189 om ändring i körkortslagen (1977:477) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:TU37, rskr. 1992/93:427
Ändring, SFS 1993:1695
Rubrik: Lag (1993:1695) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:442
Rubrik: Lag (1994:442) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: upph. 40, 48 §§; nuvarande 47 a § betecknas 46 a §; ändr. 24, 39, 41, 42, 43, 44, 46, nya 46 a, 47, 49 §§, rubr. närmast före 39 §
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:41
Rubrik: Lag (1995:41) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:320
Rubrik: Lag (1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 1, 2, 6 a, 9, 12, 15, 32, 39, 45 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 31 a §§, rubr. närmast före 15 a, 31 a §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:118, bet. 1995/96:TU14, rskr. 1995/96:195, EGTL237/91 s1
CELEX-nr: 391L0439 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:1552
Rubrik: Lag (1996:1552) om ändring i körkortslagen (1977:477)
Omfattning: ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1998:488
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman