Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

» Läs förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:31.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. Ikraft: 2019‑01‑01

Förordning (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1996‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1477
Rubrik: Förordning (1996:1477) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen
Omfattning: ny 16 a §, mellanrubr. till 16 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1565
Rubrik: Förordning (1998:1565) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:789
Rubrik: Förordning (1999:789) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:909
Rubrik: Förordning (2000:909) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1267
Rubrik: Förordning (2001:1267) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2002‑02‑01
Ändring, SFS 2013:545
Rubrik: Förordning (2013:545) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2013‑08‑05
Ändring, SFS 2014:1219
Rubrik: Förordning (2014:1219) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
Omfattning: ändr. 7, 17, 18 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2018:2071
Rubrik: Förordning (2018:2071) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:2071
Rubrik: Förordning (2018:2071) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman