Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:309) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:309) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden

» Läs lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:309 :
prop. 1995/96:138 Allmänna arvsfonden (Socialdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:SoU14 Allmänna arvsfonden, rskr. 1995/96:215

Förarbeten till lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och ändringar i lagen

Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:309
Rubrik: Lag (1996:309) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 2, 31 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1066
Rubrik: Lag (2003:1066) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 8, 11, 12, 28, 31 §§, rubr. närmast före 8 §; nya 7 a, 8 a, 8 b, 9 a, 9 b, 16 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:814
Rubrik: Lag (2005:814) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1423
Rubrik: Lag (2008:1423) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: upph. 8 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1963
Rubrik: Lag (2010:1963) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ny 32 §, rubr. närmast före 32 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:84
Rubrik: Lag (2012:84) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2015:421
Rubrik: Lag (2015:421) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015‑08‑17
Ändring, SFS 2016:559
Rubrik: Lag (2016:559) om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman