Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:306) om ändring i lagen (1995:374) om val till Europaparlamentet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:306) om ändring i lagen (1995:374) om val till Europaparlamentet

» Läs lagen (1995:374) om val till Europaparlamentet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:306 :
1995/96:RFK5, bet. 1995/96::KU27, rskr. 1995/96:207

Förarbeten till lagen (1995:374) om val till Europaparlamentet och ändringar i lagen

Lag (1995:374) om val till Europaparlamentet
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1995‑05‑01
Upphävd: 1997‑06‑01
Ändring, SFS 1996:306
Rubrik: Lag (1996:306) om ändring i lagen (1995:374) om val till Europaparlamentet
Omfattning: ny 42 a §, rubr. närmast före 42 a §
Ikraft: 1996‑06‑01
Förarbeten: 1995/96:RFK5, bet. 1995/96::KU27, rskr. 1995/96:207
Ändring, SFS 1997:157
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman