Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet

» Läs lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:304 :
1995/96:RFK5, bet. 1995/96:KU27 Arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet, rskr. 1995/96:207

Förarbeten till lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet och ändringar i lagen

Lag (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1996‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: 1995/96:RFK5, bet. 1995/96:KU27, rskr. 1995/96:207
Upphävd: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1066
Rubrik: Lag (1997:1066) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §, 5 kap 5 §, 6 kap 3 §, 8 kap 7 §, 9 kap 8 §, 10 kap 1, 2, 3 §§; ny 10 kap 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: bet. 1997/98:KU6, rskr. 1997/98:59
Ändring, SFS 1998:552
Rubrik: Lag (1998:552) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:701
Rubrik: Lag (1998:701) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 9 kap 10 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1718
Rubrik: Lag (1998:1718) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: 1998/99:RFK2, bet. 1998/99:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:92
Ändring, SFS 2000:433
Rubrik: Lag (2000:433) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 9 kap 5, 6, 14, 17 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19 [ pdf ], rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2001:1001
Rubrik: Lag (2001:1001) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 5 kap 6 §, 7 kap 3 §, 9 kap 7 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2001/02:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:44
Ändring, SFS 2002:203
Rubrik: Lag (2002:203) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 6, 9 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:12
Rubrik: Lag (2003:12) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 9 kap 17 §, rubr. närmast före 9 kap 17 §; nya 9 kap 18, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2003‑03‑01
Förarbeten: bet. 2002/03:KU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:91
Ändring, SFS 2008:969
Rubrik: Lag (2008:969) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: ny 9 kap 20 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:680
Rubrik: Lag (2009:680) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Omfattning: upph. 1 kap. 2, 5 §§; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1, 3, 4, 6 §§, 6 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 1, 2, 6 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 1, 2, 3 §§; nya 3 kap. 8 §, 9 kap. 3 a, 9 a, 12 a, 23 §§, 12 kap., rubr. närmast före 9 kap. 12 a, 23 §§
Ikraft: 2009‑07‑14 överg.best.
CELEX-nr: 32005Q0684
Ändring, SFS 2009:1028
Rubrik: Lag (2009:1028) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 a §
Ikraft: 2009‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2008/09:RS3, bet. 2009/10:KU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:1584
Rubrik: Lag (2009:1584) om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet
Omfattning: ändr. 10 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑12‑31 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS1, bet. 2009/10:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:118 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2009:1585
Rubrik: Lag (2009:1585) om upphävande av lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet
Omfattning: upph.
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS1, bet. 2009/10:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:118 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2010:1903
Rubrik: Lag (2010:1903) om ändring i lagen (2009:1585) om upphävande av lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet
Omfattning: ändr.
Förarbeten: Framst. 2010/11:RS1, bet. 2010/11:KU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman