Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

» Läs högskolelagen (1992:1434) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:298 :
prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:UbU7 Tilläggsbudget m.m., rskr. 1995/96:194

Förarbeten till högskolelagen (1992:1434) och ändringar i lagen

Högskolelag (1992:1434)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:267
Rubrik: Lag (1994:267) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:96
Rubrik: Lag (1995:96) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:817
Rubrik: Lag (1995:817) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:298
Rubrik: Lag (1996:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 5 kap. 3 §; ändr. 5 kap 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:555
Rubrik: Lag (1996:555) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 7 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1392
Rubrik: Lag (1996:1392) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:797
Rubrik: Lag (1997:797) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 11 §§, 2 kap 4, 5, 6 §§, 3 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§; nya 1 kap 12 §, 2 kap 5 a §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1330
Rubrik: Lag (1997:1330) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 3 kap 4 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1832
Rubrik: Lag (1998:1832) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 16, bet. 1998/99:UbU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:98
Ändring, SFS 2000:260
Rubrik: Lag (2000:260) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §; ny 1 kap 4 a §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:830
Rubrik: Lag (2000:830) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1370
Rubrik: Lag (2000:1370) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 §; nya 1 kap 3 a, 11 a §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 16, 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:UbU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/02:99, 2000/01:98
Ändring, SFS 2001:1263
Rubrik: Lag (2001:1263) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 8, 9 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:15 Den öppna högskolan (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:UbU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:98
Ändring, SFS 2001:1288
Rubrik: Lag (2001:1288) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ny 1 kap 5 a §
Ikraft: 2002‑03‑01
Ändring, SFS 2003:312
Rubrik: Lag (2003:312) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 a §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1121
Rubrik: Lag (2003:1121) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ny 5 kap 7 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1208
Rubrik: Lag (2005:1208) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Ikraft: 2006‑02‑01
Ändring, SFS 2006:173
Rubrik: Lag (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 7, 8, 9, 11, 11 a, 12 §§, 2 kap 5, 5 a, 7 §§, 4 kap 2 §; nya 1 kap 9 a, 10 a §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:141
Rubrik: Lag (2007:141) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2007‑04‑25
Ändring, SFS 2007:475
Rubrik: Lag (2007:475) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 a §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:511
Rubrik: Lag (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11, 11 a §§, 2 kap 7 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:512
Rubrik: Lag (2007:512) om ändring i lagen (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 11 a § i 2007:511
Ändring, SFS 2008:575
Rubrik: Lag (2008:575) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:45
Rubrik: Lag (2009:45) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:695
Rubrik: Lag (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: nya 1 kap. 17, 18 §§, bil.
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:764
Rubrik: Lag (2009:764) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 1 kap. 11, 11 a, 12 §§, 2 kap. 5 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 5 §; ändr. nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 6 §; nya 1 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:766
Rubrik: Lag (2009:766) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 4 §; nya 4 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1037
Rubrik: Lag (2009:1037) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1534
Rubrik: Lag (2009:1534) om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil. till 2009:695
Ändring, SFS 2010:298
Rubrik: Lag (2010:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: nya 4 kap. 4, 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:385
Rubrik: Lag (2010:385) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2010‑12‑31
Ändring, SFS 2010:701
Rubrik: Lag (2010:701) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 a §, 3 kap. 5 §, 5 kap. 7 §; nuvarande 2 kap. 7 §, 5 kap. 2 § betecknas 2 kap. 9 §, 2 kap. 8 §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, nya 2 kap. 8, 9 §§, 3 kap. 2, 3 §§; ny 2 kap. 7 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:2002
Rubrik: Lag (2010:2002) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:490
Rubrik: Lag (2012:490) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11, 12, 14, 15 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:817
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2012:910
Rubrik: Lag (2012:910) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: upph. 1 kap. 10 §, 5 kap. 4, 5 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 2 §, bil.
Ikraft: 2013‑02‑01
Ändring, SFS 2013:119
Rubrik: Lag (2013:119) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 1 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:1117
Rubrik: Lag (2013:1117) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑01‑01
Förarbeten: prop. 2013/14:1 Budgetproposition 2014 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:104 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2014:1579
Rubrik: Lag (2014:1579) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑02‑01
Ändring, SFS 2016:744
Rubrik: Lag (2016:744) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 7, 8 §§
Ikraft: 2016‑08‑01
Ändring, SFS 2017:279
Rubrik: Lag (2017:279) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:505
Rubrik: Lag (2019:505) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman