Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:295) om ändring i kyrkolagen (1992:300)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:295) om ändring i kyrkolagen (1992:300)

» Läs kyrkolagen (1992:300) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:295 :
prop. 1995/96:134, bet. 1995/96:KU28 Utökad möjlighet för kyrkomötet att delegera sin normgivningskompetens, rskr. 1995/96:200

Förarbeten till kyrkolagen (1992:300) och ändringar i lagen

Kyrkolag (1992:300)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1992‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Upphävd: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1174
Rubrik: Lag (1992:1174) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 33 kap 11 §, 35 kap 22 §
Förarbeten: prop. 1992/93:85 Vissa kyrkliga frågor [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:KU14, rskr 1992/93:65
Ändring, SFS 1993:793
Rubrik: Lag (1993:793) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 37 kap 9, 10 §§
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1323
Rubrik: Lag (1993:1323) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: upph. 41 kap, 42 kap 16 §; ändr. 6 kap 6, 7 §§, 42 kap 12, 14, 15, 25 §§; nytt 41 kap
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1450
Rubrik: Lag (1994:1450) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 41 kap 27 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1848
Rubrik: Lag (1994:1848) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 32 kap 11 §, 37 kap 9, 10 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1849
Rubrik: Lag (1994:1849) om ändring i lagen (1993:1323) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 41 kap 1, 13, 24 §§; nya 4, 5 p övergångsbest. till 1993:1323
Ändring, SFS 1995:296
Rubrik: Lag (1995:296) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: upph. 11, 13, 17, 19, 20, 22 kap; ändr. 5 kap 24 §, 8 kap 1 §, 9 kap 14, 19, 21 §§, 14 kap 5, 8 §§, 15 kap 9 §, 16 kap 4 §, 18 kap 4 §, 23 kap 8 §, 24 kap 6 §, 25 kap 8 §, 26 kap 5 §, 33 kap 8, 24, 30 §§, 34 kap 14 §, 37 kap 21 §, 42 kap 8 §, 43 kap 10 §, 44 kap 11, 12, 19 §§, 45 kap 29 §, 46 kap 10 §, 47 kap 1 §; nya 4 kap 10, 11 §§, 12 kap 9 a §, 11, 13, 17, 19, 20, 22 kap, rubr. närmast före 4 kap 10 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1211
Rubrik: Lag (1995:1211) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: upph. tredje avd.; nuvarande 42 kap 7–28 §§ betecknas 42 kap 8–29 §§; ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 1 §, 11 kap 9, 10, 12 §§, 12 kap 2 §, 13 kap 2 §, 14 kap 8 §, 15 kap 1, 9 §§, 24 kap 4 §, 25 kap 5 §, 26 kap 3 §, 27 kap 7, 9 §§, 29 kap 1 §, 30 kap 1 §, 31 kap 3 §, 35 kap 35 §, 39 kap 5 §, den nya 42 kap 14 §, 43 kap 3, 8 §§, 45 kap 5, 9 §§, 46 kap 6, 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 23 kap 8 §; nya tredje avd., 42 kap 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:295
Rubrik: Lag (1996:295) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 11 kap 14, 15, 17 §§, 29 kap 13 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:134, bet. 1995/96:KU28, rskr. 1995/96:200
Ändring, SFS 1996:1229
Rubrik: Lag (1996:1229) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: upph. 42 kap; nytt 42 kap
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:35, bet. 1996/97:KU5, rskr. 1996/97:54
Ändring, SFS 1997:56
Rubrik: Lag (1997:56) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 3 kap 6, 10, 11 §§
Ikraft: 1997‑04‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:58, bet. 1996/97:KU10, rskr. 1996/97:148
Ändring, SFS 1997:167
Rubrik: Lag (1997:167) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 11 kap 16 §, 12 kap 2 §, 13 kap 5 §, 14 kap 1 §, 15 kap 6 §, 17 kap 11, 26 §§, 20 kap 1 §, 27 kap 5 §, 29 kap 4 §, 43 kap 19 §, 46 kap 3 §
Ikraft: 1997‑06‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:70 Ny vallag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177
Ändring, SFS 1997:300
Rubrik: Lag (1997:300) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 36 kap 1 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:97, bet. 1996/97:KU18, rskr. 1996/97:207
Ändring, SFS 1997:644
Rubrik: Lag (1997:644) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 42 kap 13 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Ändring, SFS 1997:754
Rubrik: Lag (1997:754) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: upph. 29 kap 15 §; ändr. 29 kap 10, 14, 23, 24 §§
Ikraft: 1997‑11‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:8, bet. 1997/98:KU8, rskr. 1997/98:14
Ändring, SFS 1998:846
Rubrik: Lag (1998:846) om ändring i kyrkolagen (1992:300)
Omfattning: ändr. 41 kap 16 §, 42 kap 13 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1592
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman