Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut

» Läs förordningen (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1996:285.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut

Förordning (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1996‑06‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1086
Rubrik: Förordning (1998:1086) om ändring i förordningen (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2001:1015
Rubrik: Förordning (2001:1015) om ändring i förordningen (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut
Omfattning: nya 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 18, bet. 1998/99:BoU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:61
Ändring, SFS 2006:1299
Rubrik: Förordning (2006:1299) om ändring i förordningen (1996:285) med instruktion för Statens geotekniska institut
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §; ändr. 4 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1056
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman