Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1996:28) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1996:28) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

» Läs förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:28 :
EGTL10/67 s140, EGTL1/95 s171 CELEX-nr: 367L0043 [ pdf ] 494D0001

Ändringar i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1992:212
Rubrik: Förordning (1992:212) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: ny 16 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1228
Rubrik: Förordning (1994:1228) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1994‑10‑01
Ändring, SFS 1996:28
Rubrik: Förordning (1996:28) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: nya 17, 18 §§
Ikraft: 1996‑03‑01
Förarbeten: EGTL10/67 s140, EGTL1/95 s171
CELEX-nr: 367L0043 [ pdf ] 494D0001
Ändring, SFS 1996:634
Rubrik: Förordning (1996:634) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1163
Rubrik: Förordning (2001:1163) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2002‑02‑01
Ändring, SFS 2006:201
Rubrik: Förordning (2006:201) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2006‑05‑01
Ändring, SFS 2006:518
Rubrik: Förordning (2006:518) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2009:312
Rubrik: Förordning (2009:312) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: nuvarande 15 § betecknas 28 §; ändr. nya 28 §; nya 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§
Ikraft: 2009‑06‑01
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
CELEX-nr: 32005L0036 [ pdf ], 32006L0100 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:360
Rubrik: Förordning (2012:360) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: ändr. 1, 7 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2014:1141
Rubrik: Förordning (2014:1141) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: ändr. 7, 16, 28 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:158
Rubrik: Förordning (2016:158) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2016‑04‑15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:659
Rubrik: Förordning (2018:659) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman