Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1996:269) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1996:269) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

» Läs lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1996:269 :
prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17 Ny lag om domstolsärenden, rskr. 1995/96:193

Förarbeten till lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:269
Rubrik: Lag (1996:269) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: upph. 54, 56 §§; ändr. 52, 53, 55, 62 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:951
Rubrik: Lag (1999:951) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: ändr. 19, 22, 23, 24, 50, 51, 58, 62 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:277
Rubrik: Lag (2002:277) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: upph. 14, 37 §§; ändr. 10, 15, 21, 24, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 40 §§
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:171
Rubrik: Lag (2003:171) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑06‑01
Ändring, SFS 2007:1259
Rubrik: Lag (2007:1259) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2010:307
Rubrik: Lag (2010:307) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:452
Rubrik: Lag (2010:452) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:453
Rubrik: Lag (2010:453) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2015:145
Rubrik: Lag (2015:145) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: upph. 12, 15, 36, 38, 39, 49 §§; ändr. 1, 3, 8, 10, 20, 34, 35 §§
Ikraft: 2015‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:445
Rubrik: Lag (2017:445) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:612
Rubrik: Lag (2018:612) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:891
Rubrik: Lag (2019:891) om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
Omfattning: ändr. 19, 22, 23, 24, 50, 51, 58, 62 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman